VIDEO: V Doupovských horách se zabydlela už druhá divoká kočka

  18:24
Další výskyt vzácné kočkovité šelmy zaznamenali odborníci Vojenských lesů a statků ČR v Doupovských horách. Po kocouru Valdemarovi fotopast 4. srpna zachytila pravděpodobně samici či odrostlé mládě.

Odborníci zjistili v Doupovských horách už druhý výskyt kočky divoké. | foto: Vojenské lesy a statky

Biologové jsou nadšeni. Vypadá to, že kočka divoká (felis silvestris) našla právě v Doupovských horách skvělé útočiště. „Vyhovuje jí krajina, kde se střídá přirozený les s otevřenějšími prostory zarostlými křovisky a nižší vegetací. To jí poskytuje možnost úkrytu při lovu hlodavců, kterými se živí,“ uvedla bioložka Jana Pospíšková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

V krátké době je to už druhý zaznamenaný výskyt výskyt kočky divoké v této lokalitě. Prvního jedině zachytil monitoring Vojenských lesů a statků 27. května. Byl to samec, kterému lesníci dali jméno Valdemar. Místo, kde kamera 4. srpna zachytila druhého jedince, je od toho prvního vzdálené asi 15 kilometrů.

„Je to skvělé! Vypadá to na fungující populaci, a to je v rámci středoevropského rozměru velmi vzácné. O České republice ani nemluvím,“ zhodnotil záznam z fotopasti biolog Jiří Sochor, který pro Vojenské lesy a statky v této lokalitě monitoruje druhovou rozmanitost.

Podle Jany Pospíškové ovšem zatím vyhráno není. „Zatím nemáme potvrzené rozmnožování tohoto živočišného druhu v České republice. Pokud by se to podařilo, byla by to skvělá zpráva,“ uvedla.

Fotogalerie

Ředitel Vojenských lesů a statků Petr Král označuje Doupovské hory z hlediska ekologické hodnoty a druhové rozmanitosti za mimořádně cenné území. „Přesto nás dosavadní výsledky výzkumu překvapily. Jako správci území nemusíme v souvislosti s výskytem kočky divoké přijímat žádná mimořádná opatření. Jde o lokalitu vojenského újezdu, která je veřejnosti nepřístupná,“ vysvětlil Král.

Výskyt kočky divoké vyhovuje vzhledem kk způsobu obživy také lesníkům. „Myšovití hlodavci způsobují poměrně významné škody na mladých lesních porostech, především na listnatých dřevinách,“ uvedl ředitel Vojenských lesů a statků Král. Správci lesů proto vítají každého predátora, který dokáže populaci hlodavců zredukovat.

Kočka divoká se do české krajiny podle odborníků vrací po více než 50 letech. Ojedinělé výskyty tohoto zvířete byly potvrzeny od roku 2011 na Šumavě, v Českém lese a také v hraničních lokalitách se Slovenskem.