Zavřený jez v Lokti budou vodáci obcházet, na výběr mají tři možnosti

  16:12
Komplikace v podobě uzavřeného jezu nedaleko železničního mostu v Lokti na říčním kilometru 191,7 číhá na vodáky, kteří se vydají na Ohři. Staveniště budou muset vždy obejít alespoň částečně suchou nohou. Nabízejí se jim tři varianty, jak uzavřený úsek překonat.

„První možnost předpokládá přenášet lodě v úseku asi 300 metrů po levém břehu po cyklostezce,“ naznačil Bohumil Pražák ze spolku Vodácká Ohře.

„U této varianty je malinký problém v podobě hasičské zbrojnice, která v ulici je. Je proto třeba, aby zde nebyly takříkajíc vyvalené lodě,“ upozornil Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře.

Pro pohodlnější vodáky připravuje Vodácká Ohře možnost nechat loď zavřeným úsekem převézt. Znamenalo by to vystoupit na pravý břeh asi 200 metrů od jezu proti proudu. Auto pak lodě převeze k silničnímu mostu. Zatím ale není jasné, jakým způsobem bude tato služba zajištěna.

„Jednáme s krajem a městem o podpoře, zatím ale nic nemáme na stole,“ konstatoval Pražák.

Pokud se podaří podporu zajistit, bude v odpoledních hodinách pendlovat za symbolický poplatek auto v barvách Vodácké Ohře. „Pokud ne, zajistíme tuto službu jako půjčovna Dronte. Poplatek už ale symbolický nebude,“ doplnil Pražák.

Předpokládá, že absolutní většina vodáků využije třetí variantu, kdy v lodích připlují až k vodácké propusti, tu splují nebo vedle ní lodě přetáhnou. „Dál budou pokračovat k hrázce, která slouží jako manipulační cesta pro vozidla stavby a zde přetáhnou asi dvacetimetrový úsek,“ popsal možnost Bohumil Pražák.

„Tuto variantu připravil zhotovitel. Pod mostkem pro vozidla stavby bude možné proplout, pokud zde zrovna stavbaři nebudou pracovat,“ řekl Jan Svejkovský.

Podle něj ovšem hodně záleží na tom, jak se budou chovat sami vodáci. „Pokud nebudou ukáznění, vyhradil si zhotovitel právo uzavřít tuto cestu buď dočasně, nebo i definitivně,“ upozornil mluvčí Povodí Ohře.

„Vytiskneme letáky, které upozorní na to, že by se vodáci měli chovat slušně, rychle proplout úsekem a v žádném případě nevstupovat na staveniště,“ přislíbil Pražák.

Tvar jezu se nezmění, slibuje povodí

Za rekonstrukci historického jezu, který byl původně ze dřeva a kamenné dlažby, zaplatí Povodí Ohře přibližně 50 milionů korun. „Použijeme sice nové materiály bez dřeva, tvar jezu ale měnit nebudeme,“ řekl Svejkovský.

Další asi dvacítku milionů spolyká oprava levoboční opěrné zdi vedoucí k náhonu malé vodní elektrárny. Investor předpokládá, že by veškeré práce měly skončit ještě letos. „Pokud se ale vyskytnou komplikace, je možné, že se protáhnou i do příští vodácké sezony,“ dodal za Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Další komplikovanější místo ovšem čeká na příznivce vodní turistiky v Doubí. Tam je řeka zúžená kvůli stavbě nového Doubského mostu. „K úplnému uzavření řeky zde ale nejspíš nedojde. Je splavná z jedné třetiny šířky koryta při pravém břehu,“ konstatoval Bohumil Pražák.

Jediným okamžikem, kdy by se mohla řeka pro vodáky zcela uzavřít, bude doba, kdy začnou dělníci osazovat novou mostovku. „Bylo by to nejspíš v srpnu a v řádu hodin. Vodáci na místě dostanou informace od pověřené osoby,“ dodal Pražák.