Školáci se stali historiky a novináři, skládají příběhy pamětníků z regionu

  13:20
Odkrýt zajímavé události, objevit nevšední lidi, zaznamenat jejich vyprávění a zprostředkovat je ostatním. To je úkol, na kterém nyní pracují týmy žáků a studentů ašských škol. Vzpomínky pamětníků z regionu ožijí v projektu Příběhy našich sousedů. V jeho průběhu se děti naučí, jak zaznamenat vyprávění starších lidí a jejich životní zkušenosti v pohnutých dobách 20. století.

Do projektu Příběhy našich sousedů se v minulosti zapojili třeba také ve Frýdlantu | foto: Město Frýdlant

„Jde o vzdělávací projekt organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V Aši se odehrává poprvé. Děti mají najít a vyzpovídat pamětníka. Poté natočit jeho vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a vytvořit rozhlasovou, televizní či psanou reportáž či dokument,“ vysvětlila Andrea Kuzma, ředitelka Muzea Aš, které se na projektu podílí.

Někteří se také rozhodnou, že nakreslí komiksy, jiní sestaví prezentace. Díky osobní zkušenosti rovněž získávají vhled do fungování médií. Podle ředitelky se už první týmy pustily do práce. Zaznamenáním životních příběhů pamětníků ale práce nekončí. „Týmy musí jednotlivé nahrávky zpracovat do ucelených životních příběhů. V tom jim pomůže například profesionální střihač z Post Bellum,“ poznamenala Kuzma.

Vzniká mezigenerační dialog

Výsledky svého snažení týmy představí veřejnosti a odborné porotě v průběhu závěrečného večera 4. března v ašském národopisném muzeu. Projekt je výjimečný tím, že propojuje mladé lidi a seniory a navazuje tak mezigenerační dialog. Dává seniorům pocit, že se o jejich život někdo opravdu zajímá. Díky blízkému vztahu dětí s pamětníkem dochází i k přenosu životních zkušeností z generace na generaci.

Zároveň pomáhá všem zúčastněným budovat si vztah k místu, kde žijí. V průběhu závěrečné prezentace se setkají děti z dokumentaristických týmů, jejich spolužáci, učitelé, ředitelé, rodiče, pamětníci i další veřejnost. Lidé budou moci poznat silné příběhy místních lidí také prostřednictvím webu města Aše či internetových stránek místní knihovny a muzea.

„Původně byl projekt zaměřený na podchycení pamětníků velkých událostí, jako je konec války, vysídlení Němců, dosídlení pohraničí, případně události roku 1968. Bohužel, pamětníků ubývá, o hodně z nich jsme přišli v průběhu covidu. Proto je důležité, aby se podařilo vyzpovídat co nejvíc lidí. Mnozí z nich si leccos pamatují a mohou k událostem minulého století přidat vlastní pohled,“ dodal místostarosta Pavel Matala.

5. prosince 2021