Jak kdysi vypadal Cheb obehnaný hradbami představuje expozice v muzeu

  16:16
Výstavu Martina Plevného nazvanou Městské brány a opevnění je možné navštívit v Muzeu Cheb. Expozice představuje historický vývoj městských hradeb a jejich jednotlivých částí včetně stavebního vývoje chebské barokní pevnosti. Výstava potrvá v chebském muzeu až do 19. září.

Výstava Městské brány a opevnění města Chebu představuje historický vývoj městských hradeb a jejich jednotlivých částí včetně stavebního vývoje chebské barokní pevnosti. | foto: Martin Stolař, MAFRA

„Zajímavá expozice současně nabídne rovněž zasvěcený pohled na vývoj pevnostního stavitelství v rámci chebské historie. Poutavou formou poukáže i na jednotlivé vstupní objekty do města v kontextu rozličných dějinných etap. A částí středověkého a barokního městského opevnění se v Chebu dochovaly do současnosti,“ uvedla ředitelka muzea Martina Kulová.

Už sama poloha chebského hradu na ostrohu s příkopem, vyhloubeným v místě vstupu, byla základním předpokladem pro jeho obranu. Z vlastního opevnění hradu Vohburgů máme jistotu jen o severojižně probíhající zdi s dvěma válcovitými věžemi při koncích této hradby. Při výkopech byly objeveny pozůstatky jejich základů.

I pozdější falc byla chráněna tvarem terénu na severní, západní a východní straně. Hrad byl později zahrnut do městských hradeb, které byly místy až trojité. Na severní straně hradu byly přistaveny dvě věže, z nichž se zachovala jen jedna. Západnější Skalní věž byla snesena v roce 1827 a materiál byl použit na stavbu Střelnice pod hradem.

Dochovala se část barokního opevnění

Po polovině 17. století probíhající proměna Chebu v pevnost vedla k tomu, že hrad byl sevřen cihlovými hradbami. Vzhledem k tomu, že hrad měl sloužit jako citadela pro případ ovládnutí města nepřítelem, přibyly na straně k městu zesílené opevnění, kasematy a byl prohlouben a rozšířen příkop.

Do současnosti se dochovalo opevnění pochází převážně z barokního období. Největší část je na západním okraji ve svahu nad řekou. Pod hradem stojí Písečná brána, kousek vedle zrekonstruovaná a zpřístupněná středověká Mlýnská věž. Další dochované části jsou v okolí Kasárního náměstí, v zahradě bývalého františkánského kláštera a na severní straně nad řekou.

Autoři: ,