Mariánské Lázně podpořily skupinu pro nejmenší v oblíbeném lesním klubu

  13:12
Novou skupinu pro nejmenší nabízí rodičům dětí ve věku do tří let lesní klub v Sekerských Chalupách na Mariánskolázeňsku. Její zřízení bude možné díky dotaci, kterou nedávno odsouhlasili zastupitelé Mariánských Lázní. Novinka odlehčí místním mateřským školám a zároveň nabídne rodičům šanci začít pracovat už krátce po narození potomka.

Lesní klub Farma u Kosího potoka funguje ve Staré Vodě na Mariánskolázeňsku, kde otevírá dětem svět lesů, luk, pastvin a zvířat. | foto: archiv lesního klubu

„V souvislosti s válkou na Ukrajině je ve městě poměrně velké množství uprchlíků. S tím souvisí vzdělávání dětí, zejména těch školních a předškolních. Musíme se o ně postarat, protože žijí v naší spádové oblasti. Jsme si vědomi toho, že i rodiče dětí mladších tří let by chtěli chodit do práce. My však v našich mateřských školách žádné místo pro tak malé děti nemáme. Proto jsme se dohodli, že klubu poskytneme dotaci ve výši 450 tisíc korun a jeho provozovatelé rozšíří skupinu pro děti do tří let na patnáct míst. Ta budou primárně pro děti z Mariánských Lázní,“ vysvětlil starosta Martin Hurajčík.

Podle Kristýny Adamíkové z lesního klubu iniciovali vznik skupinky pro nejmenší děti zpočátku sami rodiče svým četným dotazováním. Rozšíření klubu je tak přirozeným důsledkem zvýšené poptávky po této službě.

„Peníze z dotace využijeme především na rozšíření zázemí klubu a přizpůsobení interiéru pro malé děti,“ uvedla Adamíková. Klub v současnosti funguje ve stoleté stodole, kterou zakladatelky klubu Kateřina Filková a Šárka Hladká z vlastních zdrojů zateplily a upravily k potřebám lesní skupiny pro děti předškolního věku.

Následně klub začal fungovat. Po necelém roce se ukázalo, že koncept, kdy děti tráví maximum času venku a mají vedle sebe domácí zvířata, se osvědčil. „O alternativní vzdělávání v duchu lesní pedagogiky je zájem a den otevřených dveří nám dal za pravdu. Kapacita skupinky pro děti od 3 do 7 let na příští školní rok je už nyní plně obsazena a na skupinku pro maličké děti máme již několik přihlášek,“ upřesnila.

Postupně vzniká silná komunita

Podle jejích slov přijíždějí do lesního klubu ve Staré Vodě děti i ze vzdálenějších míst, často i z Tachovska.

„Doba, kdy rodiny umísťovaly své děti do škol a školek pouze podle patřičné spádovosti, je pryč. Výběr vhodného vzdělávacího zařízení, které rezonuje s nastavením hodnot a životním stylem rodiny, pozitivně ovlivňuje celý rodinný systém. V našem klubu se rodiče do dění aktivně zapojují. Pravidelně se podílejí na rozvoji farmy prostřednictvím brigád, někteří z nich spolupracují i na programu nebo zajišťování stravy. Vše je samozřejmě dobrovolné. Tím se kolem farmy buduje silná komunita,“ doplnila.

V současné době běží také crowdfundingová sbírka, kde lesní klub sbírá od široké veřejnosti finance na opravu kotců a stájí pro zvířata a rovněž na vylepšení celého prostoru. Jako poděkování za tuto pomoc nabízí odměny pro děti i dospělé. Například procházku s kozami, řízené relaxace v lese nebo pomazlení se zvířátky z farmy.