Hornické Krušnohoří oslaví zápis do UNESCO a chystá návštěvnické centrum

  9:26
Pět let uplyne letos od zápisu Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Oslavy se uskuteční v Jáchymově. Dříve hornické, nyní hlavně lázeňské město bude zároveň sídlem jednoho z návštěvnických center regionu. Druhé na české straně vznikne také v Krupce.

Jáchymovské návštěvnické centrum bude v domě na náměstí Republiky 8, který ještě předtím bude muset projít celkovou opravou. | foto: MěÚ Jáchymov

V plánu je jich celkem šest. Kromě dvou zmíněných českých tedy vzniknou další čtyři také na německé straně hranice. Jáchymovské návštěvnické centrum bude sídlit v domě na náměstí Republiky 8.

„Plánovaná síť návštěvnických center světového dědictví na české i saské straně Krušných hor je iniciativou společnosti Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.,“ uvedla jáchymovská místostarostka Lada Baranek.

Financování by v Jáchymově chtěli řešit buď v rámci přeshraničního projektu v programu INTERREG A, nebo národního programu. „Zde se chystáme navštívit ministerstvo kultury a hledat možnosti financování,“ doplnila místostarostka.

Dům č. p. 8 je jedním z památkově chráněných renesančních objektů na jáchymovském náměstí. Jeho renesanční jádro je z období první etapy výstavby města, tedy zhruba z roku 1520. Jeho prvním majitelem byl údajně zakladatel města Štěpán Šlik.

Krušné hory mají po 70 letech vlastní správu, pečovat o ně budou dva kraje

Oslavy pěti let od zápisu hornické krajiny na seznam UNESCO jsou naplánované na 12. červenec. Prohlídka objektu chystaného návštěvnického centra bude jedním z lákadel slavnosti. Na programu však bude také konference v Královské mincovně, na kterou organizátoři pozvou i zástupce měst a obcí ze saské strany Krušných hor.

Těžba a zpracování rud měly velký vliv

Hornické památky v saském a českém Krušnohoří byly zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO 6. července 2019. Na svém 43. zasedání v ázerbájdžánském Baku o tom tehdy rozhodl Výbor světového dědictví. Zápis pro region znamenal obrovskou prestiž a potenciál přílivu nových turistů.

Nic neovlivnilo světové hornictví tak jako Krušné hory, říká geolog

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, jak zní oficiální název společné česko-německé nominace, tvoří 22 součástí, z nichž 17 se nachází na území Saska a pět v českém Krušnohoří.

Českou část reprezentují Hornická krajina Jáchymov, Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, Rudá věž smrti, Hornická krajina Krupka a Hornická krajina Mědník. Společně tyto komponenty dokládají obrovský vliv, který měla těžba a zpracování rud na obou stranách pohoří na rozvoj hornictví a hutnictví po celém světě.

6. července 2019