Kraj ladí podmínky pro nákup plynu. A hledá, kde na energiích šetřit

  10:16
Podmínky pro centrální nákup plynu pro nadcházející dva roky dolaďují nyní na krajském úřadě. Krajští radní v květnu schválí nákupní pokyn. V té době už totiž bude jasné, kolik odběrných míst se do jednotného nákupu plynu přihlásí a jaké zhruba budou objemy odběru.

„Centrální nákup je určený pro krajská zařízení a jeho příspěvkové organizace, ale i pro menší obce, které o to projeví zájem,“ uvedl Karel Jakobec, první náměstek hejtmana. Právě zapojení menších obcí do systému chápe i přes náročnost úřadování celého procesu jako pomocnou ruku radnicím.

Ty se vedle plateb za odebraný plyn budou podle počtu odběrných míst finančně podílet i nákladech spojených s celým procesem zajištění dodávek. O tom, za kolik bude kraj v příštích dvou letech plyn nakupovat, zatím nikdo z jeho představitelů nechce spekulovat.

Převládá víra, že ceny nečekaně nevylétnou

„Teď jsou ceny vládou zastropované, ale předpokládám, že nebude pro další roky o tomto mechanismu uvažovat. Zvažujeme proto alternativu postupného nákupu dejme tomu čtyřikrát do roka,“ naznačil Jakobec.

Podle hejtmana Petra Kulhánka ovšem ceny plynu půjdou dolů. „Souvisí to s tím, jak se budují přívody plynu do Evropy. Nemělo by se tak stát, že jeho ceny nečekaně vylétnou,“ řekl Kulhánek. Jeho náměstek Jakobec ale nevyloučil ani možnost nákupu na takzvaném spotovém trhu.

„Technická opatření v souvislosti s dodávkami plynu jsou zásadní, a je tedy dost pravděpodobné, že ho bude v následujících letech v Evropě dostatek. Pokud by už nehrozilo přerušení dodávek, nákup na spotovém trhu by nemusel být takovým rizikem jako před rokem či dvěma lety,“ řekl náměstek.

S energiemi pomůže krajská agentura

To se ostatně potvrzuje i v případě elektřiny, kterou kraj na spotovém trhu nakupuje nyní. „Za první dva měsíce jsme se ani zdaleka nepřiblížili zastropovaným cenám. Pokud bude tento trend pokračovat, mohli bychom za celý rok ušetřit 10 až 15 milionů korun,“ podotkl Jakobec.

Hledat další úspory bude stěžejním cílem Agentury krajského energetického managementu Karlovarského kraje. Ta vznikne transformací Agentury projektového a dotačního managementu.

„Ceny plynu a elektřiny budou stoupat. Budeme hledat cesty, jak ušetřit. Nejen úspornými opatřeními, ale i hledáním alternativních zdrojů energií, jako je fotovoltaika či tepelná čerpadla. S tím se pojí rozsáhlá agenda, proto jsme téměř zaniklou agenturu transformovali do relativně malé příspěvkové organizace, která bude mít na starost hledat právě tyto úspory,“ dodal Jakobec.