Elektrárna spaluje s uhlím i štěpku, do ovzduší tak vypouští méně škodlivin

  9:30
Přibližně o 27 tisíc tun se podařilo elektrárně Tisová na Sokolovsku snížit v letech 2021 až 2023 emise oxidu uhličitého. Podle Pavla Tomka, předsedy dozorčí rady Sokolovské uhelné a SUAS Group, to znamená nejenom úsporu nákladů za emisní povolenky, ale především snížení ekologické zátěže z provozu elektrárny.

Elektrárna Tisová | foto: Martin Stolař, MAFRA

Snížení emisí se podařilo dosáhnout tím, že je v elektrárenských kotlích spalována společně s uhlím i biomasa.

„Elektrárně se daří okolo deseti až patnácti procent uhelné vsázky nahrazovat ve fluidním kotli biomasou, konkrétně štěpkou,“ konstatoval Tomek.

Pro letošek má elektrárna nasmlouvaných kolem 20 tisíc tun tohoto materiálu. Štěpku se snaží dovážet z co nejkratší vzdálenosti kvůli minimalizování ekologické stopy.

Elektrárna Tisová je v provozu od konce padesátých let minulého století. Vedle výroby elektřiny produkuje rovněž teplo pro centrální zásobování. To dodává více než 12 tisícům domácností na Sokolovsku. Spalování štěpky společně s uhlím je podle Tomka pokračováním cesty směrem k nízkoemisní energetice.

V budoucnu místo uhlí fotovoltaika

Sokolovská uhelná a SUAS Group se připravují už nyní na dobu, kdy na Sokolovsku definitivně skončí těžba hnědého uhlí. V případě lomu Jiří zatím společnost počítá s ukončením těžby v roce 2032.

Neekologické technologie výroby elektřiny v budoucnu nahradí moderní technologie. Jednou z cest, kterou se těžařská firma vydává, jsou fotovoltaické elektrárny. Společnost dokončuje projekty hned tří nových lokalit, kde by mohly vzniknout.

19. ledna 2023

Autor: