Podnikatelé pociťují vliv války na Ukrajině, potíže má hlavně stavebnictví

  9:46
Vysoká inflace, problémy s nedostatkem materiálů, mnohonásobně vyšší ceny energií, dopady ruské agrese na Ukrajině, ale i nedostatek pracovní síly nebo potíže v logistice. To vše dolehlo na podnikatele v Karlovarském kraji, kteří doufali, že po pandemii covidu-19 se vývoj na trhu stabilizuje. Přitom se v některých odvětvích ještě zhoršil.

Nejsložitější situace je v regionu především ve stavebnictví. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Podnikatelé proto zůstávají opatrní. Ve vážné krizi například nadále setrvává stavebnictví, situace v regionu se ale zlepšila třeba v e-commerce. „Po dvou covidových letech se čekalo, že se svět vrátí do normálu. Ruská agrese na Ukrajině však způsobila další nebezpečné rozkolísání trhu,“ říká Tomáš Linda, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (KHK KK).

„Závěr loňského roku už byl lehce optimistický. Potvrdilo se, že si Evropa umí i s touto složitou situací poradit. Přesto ale čekám, že první polovina roku 2023 zůstane proměnlivá a každý podnikatel bude muset stále dobře propočítávat ceny na vstupech a výstupech,“ poznamenal Linda.

Pro zpracovatelský a strojírenský průmysl byl loňský rok náročný. „Firmy se potýkaly s kolísavou poptávkou, trh byl nestabilní a plný obav z budoucího vývoje. Zpracovatelé řešili nedostatek surovin, vstupních materiálů a komponentů, ať již plastů, kovů, polovodičů, ale i obalových materiálů,“ uvádí Tomáš Musil, jednatel společnosti ept connector a garant sekce Strojírenství a zpracovatelský průmysl při KHK KK.

Potíže zůstanou v automobilovém průmyslu

K těmto problémům se navíc přidalo významné zvyšování cen energií. Rok 2022 byl podle Musila ve znamení velkých inflačních tlaků a bezprecedentního zdražování vstupů do výrobních procesů. Navíc v druhém pololetí 2022 docházelo k poklesu poptávky a objemu zakázek, sektor zpracovatelského průmyslu klesal.

„To mělo za následek zhoršování ekonomických výsledků firem,“ shrnul Musil. Letošek by podle něj mohl přinést stabilizaci cen materiálů a energií. Očekává se i obnovení poptávky, díky čemuž sektor mírně poroste. „Po prvním měsíci roku jsme svědky tohoto mírného oživení,“ dodal Musil.

Nicméně firmy ve zpracovatelském průmyslu a strojírenství z velké části ještě nestihly propsat zdražování vstupů z loňska, a proto budou nuceny požadovat od zákazníků vyšší prodejní ceny, aby se vrátily na své plánované ziskovosti. Jak Musil podotkl, potíže budou přetrvávat v automobilovém průmyslu, kde stále neodezněly potíže s nedostatkem komponentů.

V lázních letos očekávají zlepšení situace

Z covidové krize se snaží vzpamatovat i klíčová odvětví pro Karlovarský kraj, a to lázeňství a cestovní ruch. Na začátku roku 2022 se zdálo, že se situace ustálila. I tento resort však zasáhla válka. „Klientela z rusky hovořících zemí byla v regionu v minulosti základem pro cestovní ruch a lázeňství. Ze dne na den jsme se však museli orientovat na nové trhy,“ řekl Josef Ciglanský, garant komorové sekce Lázeňství a cestovní ruch.

Podle Ciglanského lze říci, že pro někoho se stalo novým trhem také tuzemsko. „Zejména pro některé podnikatele z Karlových Varů,“ uvedl. „Z pohledu poptávky po lázeňských pobytech vyhlížíme letošní sezonu optimisticky. Tuzemci poptávají nejenom lázeňské pobyty dvoutýdenní, ale i jednotýdenní relaxační pobyty. Ožívá tradiční zahraniční trh, tedy Německo,“ popisuje situaci.

„Nyní jsme v mimosezoně, moudřejší budeme v březnu,“ vysvětluje a dodává, že podnikatelé v lázeňství a cestovním ruchu teď řeší náklady. „Ceny vstupů rostou závratnou výší. A nejde jen o energie. Významný je i vliv cen potravin, nákup veškerých služeb. Na to musíme reagovat v tvorbě cen, očekávám růst prodejních cen o zhruba 15 až 20 procent,“ dodal Ciglanský.

Stavebnictví prožívá nejtěžší období

Pro stavebnictví byl uplynulý rok kritický a s problémy se podnikatelé potýkají i letos. A to kvůli enormním cenám stavebního materiálu, které dosáhly na historický strop. Příčiny jsou stejné jako v dalších odvětvích. Zatím se nedaří zvrátit ani dlouhodobý problém s nedostatkem pracovní síly. Celý trh je proto silně nestabilní.

„Stavebnictví prožívá nejnáročnější období v novodobé historii,“ říká Rudolf Borýsek, garant sekce Stavebnictví při KHK KK a generální ředitel společnosti Lias Vintířov. „Vše začal Green Deal a v posledních třech letech to eskaluje covidem, nedostatkem lidí a materiálu, potíže s logistikou, cenovou nestabilitou a její následnou explozí, energetickou superkrizí. To vše akceleruje konflikt na Ukrajině,“ popisuje.

Některým odvětvím se daří a jsou zisková

Obává se, že pokud se nenajde řešení, řada firem skončí. Pozitivum spatřuje jen v tom, že se zvyšuje zájem o učební obory ve stavebnictví. „Pro letošek je podstatné, aby vláda neomezila investice v oblasti dopravní infrastruktury. To jsou totiž jediné finance, se kterými může stavebnictví počítat. Města i kraje omezují investice, v soukromé sféře skoro došlo k jejich zastavení. Nejhorší je situace ve spektru bytové výstavby,“ dodává Borýsek.

V kraji jsou přesto odvětví, kterým se v poslední době dařilo. „Roste aktivita v oblasti průmyslových nemovitostí a zázemí pro průmysl, e-commerce, logistiku a zpracovatelské subjekty. Myslím si, že loňský rok byl i nečekaně úspěšný pro subjekty podnikající v energetice. To, jak drasticky rostly ceny energií, vyvolalo potřebu zaktivizovat zdroje energie, které měly být utlumovány a s nimiž se dlouhodobě nepočítalo,“ doplnil Tomáš Linda.