Depo úzkorozchodné dráhy Kateřina v rezervaci Soos je kulturní památkou

  12:32
Už jen několik dnů a technický unikát, úzkorozchodná drážka Kateřina v sousedství přírodní rezervace Soos na Chebsku, se po zimní přestávce a jarní údržbě znovu rozjede. Letošní sezona však bude trochu jiná, než ty předcházející. Objekt depa na Kateřině, který sloužil jako zázemí pro lokomotivy obsluhující místní jílové a pískové lomy, se stal kulturní památkou.

Depo nyní bude třeba opravit a vrátit mu původní podobu. Postavené bylo ve dvacátých letech minulého století a pro provoz místní drážky je poměrně důležité. Jednak se zde vozidla odstavují a navíc se tu provádí jejich údržba.

„Po opravě střechy, komínů, osvětlení a stávající technologie tu plánujeme vybudovat expozici, která ukáže historii místní drážky. Tedy proč tu vznikla a k čemu sloužila. Už nyní tu stojí odstavené lokomotivy, které právě nejezdí, je tu i kovárna s původním vybavením,“ řekl ředitel obecně prospěšné společnosti Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina Petr Hošek.

Lidé kolem drážky už před časem s podporou Karlovarského kraje opravili na depu část střechy. Teď je čeká zbytek. „Od kraje jsme dostali podporu 50 tisíc korun. To, co chybí, budeme muset vydělat. Vzhledem k tomu, že rozpočet je poměrně vysoký, to nebude jednoduché. Střecha se však opravit musí, aby nám nakonec nespadla,“ poznamenal s obavami v hlase ředitel Petr Hošek.

Podle jeho slov je začátek sezony s vyhlídkovými jízdami naplánován na víkend 4. a 5. května. Do té doby se provádí údržba dráhy. „Kompletně jsme vyměnili svršek trati, jsou osazené nové pražce, aktuálně se zpět pokládají koleje. Vše děláme ručně. Věřím, že do května to stihneme,“ dodal.

Dráha nikdy nebyla mimo provoz

Jak je možné ověřit v Ústředním seznamu památek, budova dílen a lokomotivního depa Kateřina je ukázkou jednoduché technické stavby 30. let. Je postavena velmi účelně, bez dekorativních prvků. Byla určena pro zajištění technického zázemí motorového úzkokolejného provozu menšího těžebního podniku.

V interiéru je zachována kovárna s původním vybavením včetně bucharu AJAX 2 z počátku minulého století poháněného elektrickým motorem a nad dílenskou kolejí s montážní jámou je historické zdvihací zařízení. Od počátku provozu slouží objekt k údržbě a odstavování úzkorozchodných lokomotiv, z nichž některé patří mezi nejstarší provozuschopné úzkorozchodné motorové lokomotivy v České republice.

Objekt dílen a depa na Kateřině je spolu s areálem v Mladějově na Moravě, jenž spravuje Průmyslové muzeum Mladějov, jednou ze dvou staveb v České republice, která je pro své účely používána nepřetržitě od jejího vzniku do současnosti.

Průmyslová stavba drobnějšího měřítka je autentickou součástí a cenným funkčním pozůstatkem někdejší rozsáhlé sítě úzkorozchodných drážek spojujících překladiště na dráze s jednotlivými lomy. Síť těchto drážek se měnila dle aktuálních potřeb a dosahovala délky desítek kilometrů s převažujícím kolejovým rozchodem 600 milimetrů.

Budova představuje architektonicky jednoduše řešenou stavbu se sedlovou střechou s mírným sklonem. Charakteristikou objektu je trojice vjezdů pro lokomotivy nebo okenní otvory s hladkými šambránami původně s vícetabulkovým členěním. Uvažuje se rovněž o tom, že v budoucnu by se mohla památková ochrana rozšířit i na samotné těleso dráhy.