Teplo zdraží v celém Karlovarském kraji, s cenou nehne jen Ostrov

  14:36
Turbulentní ceny energií i stále vzrůstající hodnota emisních povolenek vedou ke zdražování tepla a ceny zvedají i největší dodavatelé v Karlovarském kraji. Koncoví odběratelé si letos připlatí také za vodné a stočné.

Zvyšování cen za teplo hlásí SUAS Teplárenská. Týkat se bude dodávek pro Sokolovsko i Karlovarsko. 

„Cena tepla pro města a obce Karlovy Vary, Chodov, Nejdek, Nové Sedlo a Vintířov vzroste nejen kvůli dalšímu zatížení ceny energií, emisních povolenek a chemikálií potřebných v technologickém procesu tepelné výroby, ale také kvůli výraznému navýšení ceny zemního plynu, který je součástí výroby tepla pro Karlovarsko, a navýšení ceny vody potřebné pro výrobu tepla,“ uvedla Kateřina Pištorová, mluvčí SUAS Group.

Velkoodběratelé a průmyslové podniky po zdražení zaplatí za gigajoule v průměru o 26,40 Kč bez DPH více. „Nárůst ceny pro koncové zákazníky je však dále závislý i na ostatních nákladech distributorů a míře ztrát otopných soustav v jednotlivých sídelních aglomeracích,“ upozornila mluvčí.

Cena tepla dodávaná společností ovšem vzroste i v Sokolově, Habartově, Bukovanech, Březové, Královském Poříčí, Svatavě a Citicích. 

„Odběratelé po zdražení zaplatí za gigajoule 447,81 Kč bez DPH. Lidé tak zaplatí dle odběru o 120 až 140 Kč měsíčně více než doposud. V průměru dle parametrů Teplárenského sdružení pro ČR se jedná o 1 536 Kč za rok pro region Sokolovska,“ doplnila Pištorová.

Cena v Ostrově zůstává stejná

Ceny navyšuje také karlovarská teplárna. „Zvyšuje se o 22 korun za gigajoule bez DPH. Ta je pro teplo desetiprocentní, takže celkem o 24,20 korun,“ potvrdil Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu. V absolutním čísle se nejvyužívanější sazba změnila ze 352 Kč/GJ na 374 Kč/GJ bez DPH.

Výjimkou je Ostrovská teplárenská, která i pro letošní rok zachovává ceny na stejné úrovni jako doposud. „Cenu tepla pomáhá naší společnosti udržet město tím, že nevyžaduje dividendy, a proto teplárna nemusí tvořit velký zisk, který by bylo nutné zakalkulovat do konečného vyúčtování,“ vysvětlil předseda představenstva teplárny Tibor Hrušovský.

Zvýšenou cenu elektřiny pro výměníkové stanice pak společnost pokryje výnosy z prodeje elektřiny vyprodukované kogenerační jednotkou, kterou teplárna disponuje od předloňského roku.

„Při současných vysokých cenách elektřiny nám totiž rostou výnosy za elektřinu,“ doplnil Hrušovský. Ostrovská teplárenská cenu tepla naposledy zvyšovala na podzim roku 2017.

O něco podraží i voda

V řádu jednotek procent podraží i významní dodavatelé vody v kraji. Na území Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, kde je dodavatelem společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, se cena zvyšuje o 6,9 procenta. 

Cena za odebraný a odkanalizovaný kubík vody se tak zvýší na 79,46 koruny včetně DPH. Poplatek za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr pak bude v tomto roce 2230 korun.

Se čtyřprocentním růstem cen pak musejí počítat ve Vodohospodářském sdružení měst a obcí Sokolovska. To účtuje cenu jednosložkově a ta bude činit 104,58 korun za kubík včetně DPH. 

V praxi to znamená, že člověk žijící například v panelovém domě s přibližně osmnácti byty si za službu ročně připlatí 105 korun. Úpravu cen schválili jak zastupitelstva měst a obcí, tak valná hromada sdružení.