Města v kraji hyzdí autovraky, radnice se jich teď mohou snáze zbavit

  8:58
Jednodušší způsob, jak zbavit ulice města nepojízdných aut, mohou díky novele zákona o provozu na pozemních komunikacích využívat radnice. Úřady v Karlovarském kraji novinku vítají.

Radnice mohou díky novele zákona snáze odstranit vozy, které sice ještě nejsou vraky v pravém slova smyslu, ale na první pohled je patrné, že už dosloužily. Stačí přitom, aby auta měla propadlou technickou, nebo neměla registrační značky.

„Takovým vozidlům říkáme právně nezpůsobilá k provozu,“ konstatoval Marcel Vlasák, velitel karlovarské městské policie. Podle zákona o odpadech je autovrakem vozidlo, kterému chybí některé konstrukčně důležité části.

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která proceduru zjednoduší, vstoupila v platnost 30. dubna letošního roku. Od tohoto data běží šestiměsíční lhůta, po kterou mají vlastníci šanci se svým majetkem něco udělat. Když to nezvládnou, přijde na řadu odtah, později pak likvidace vozu.

Jenom v Karlových Varech je podle radního Martina Duška podobných aut na pět desítek. „A to jenom na pozemcích města,“ podotkl radní.

Očekávaný nárůst počtu odtažených vozidel ovšem vede karlovarskou radnici k rozšíření stávající odstavné plochy v areálu odtahové služby dopravního podniku v Tuhnicích.

Podobné úpravy ovšem v jiných městech regionu nejsou zapotřebí. Například v Ostrově či v Sokolově spoléhají při odstraňování nevzhledných autovraků na služby externích firem. I tam ale novelu zákona vítají. „V současné době máme v řešení šest autovraků. V celém městě jde odhadem o dvacet případů,“ uvedl ostrovský místostarosta Marek Poledníček. 

Jednou z lokalit, kde se v minulosti vraky či polovraky soustřeďovaly nejvíce, bylo parkoviště ve Vančurově ulici. „Někteří vlastníci si je odvezli kvůli plánovanému blokovému čištění, ostatní vozy byly odtažené na střežené parkoviště,“ popsal místostarosta situaci, kterou se už podařilo vyřešit.

Řádově o desítkách případů v souvislosti s autovraky mluví i Vladimír Meluzín, mluvčí radnice v Sokolově. „Novela zákona pro nás znamená zjednodušení celého procesu,“ vyjádřil se mluvčí. 

I Sokolov má historicky svou „líheň“ autovraků. „Je to lokalita u garáží v Sokolovské ulici. Tam jsme v minulosti zaznamenali řadu případů odstavených nepojízdných automobilů,“ dodal Vladimír Meluzín.