Znojmu dělá ostudu, stěžují si lidé. Náměstí zvelebí, těší se i archeologové

  5:18
Dvojice náměstí v centru Znojma jsou dlouhodobě v neutěšeném stavu. Na jejich zanedbanou podobu upozorňují obyvatelé, všímají si jí také politici. Město se rozhodlo dvě prostranství zvelebit. Na opravu části náměstí Svobody už zadalo projekt. Na řadě je i to Jezuitské.

Tato plocha před Komerční bankou na náměstí Svobody se má dočkat úprav a stát se důstojnou vstupní bránou do centra Znojma. | foto: město Znojmo

Kdy konečně něco uděláte se vstupem do centra na náměstí Svobody, zazněl dotaz starostky Ivany Solařové (ANO) na jednom ze setkání s lidmi. „Vypadá to hrozně, místo dělá Znojmu ostudu.“

Taková slova Solařovou zamrzela, ale tazateli musela dát za pravdu. „Lokalita, kde dávno v minulosti stávala takzvaná Horní brána, kterou se vjíždělo do našeho královského města, je v neutěšeném stavu. Chodníky i silnice jsou za zenitem, chybějící zeleň a důstojné místo k posezení pak jen každého utvrdí, že by se tu neměl zdržovat,“ souhlasí Solařová.

Radní se i proto dohodli, že se na tuto část Znojma zaměří, a zadali aktualizaci projektu, kterou dostanou na starost autoři původního návrhu z Atelieru Tišnovka. „Jedná se ve své podstatě o prostranství před Komerční bankou, tedy území historické Horní brány a navazujícího hradebního valu, kudy se vchází do městské památkové rezervace a mělo by být důstojnou vstupní branou,“ přiblížila starostka.

Po aktualizaci projektu může město zažádat o stavební povolení a následně se pustit do úprav. „Ještě předtím s dostatečným předstihem představíme projekt lidem,“ přislíbila.

Momentálně se blíží do finále i nová verze projektu na rekonstrukci Jezuitského náměstí a ulice Jezuitská. S pracemi chce město začít ještě letos, v rozpočtu je na to vyhrazeno třicet milionů korun.

Vzácný nález ve Znojmě: kopáči mimoděk narazili na základy starého opevnění

Nejprve jsou však na řadě průzkumné archeologické práce. Odborníci tuší, že se můžou dočkat i překvapivých nálezů. Na Jezuitském náměstí se dosud řešil pouze drobný odkryv zbořené boční kaple na jižní straně kostela při výstavbě plynovodní přípojky před více než dvaceti lety.

Dlouholetý archeolog a dnes památkář Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Brně Zdeněk Čižmář v těchto místech očekává především pohřebiště, ať již středověké, či novověké.

„Osobně doufám, že se potvrdí, nebo vyvrátí moje teorie o existenci pohřebiště z průběhu 11. až 12.století, k čemuž mě vede i zasvěcení kostela. Určitě bude zachycena také architektura kostela, především již zmíněná boční kaple, a především základy zvonice, která měla být na jihozápadním nároží sakrální stavby. A pak také vrstvy a objekty, doklady sídlištních aktivit z pravěku až novověku,“ nastínil Čižmář.

Stavební práce na sebe mají navázat

Aby se neotálelo a nečekalo na dokončení archeologického průzkumu na Jezuitském náměstí, odstartuje co nejdřív i rekonstrukce zmíněné části náměstí Svobody - tady odborníci odhadují, že archeologický průzkum nepotrvá příliš dlouho. „Takže bychom nakonec s úpravami mohli začít dříve než v případě okolí kostela svatého Michala. Stavební práce na těchto dvou záměrech by pak na sebe mohly navazovat,“ poznamenala Solařová.

Týdeník 5plus2

Každý pátek zdarma

5plus2

Čtení o zajímavých lidech, událostech a nevšedních akcích v regionech.

Zmíněná aktualizace projektu na „Svoboďák“ má spočívat v přizpůsobení současným požadavkům a používaným technologiím. „Chceme také provést inventarizaci zeleně a umístit vodní prvek,“ řekla starostka.

Na náměstí Svobody se budou archeologové pohybovat převážně v prostoru středověkého městského opevnění. „Dají se předpokládat především pozůstatky architektury brány, jejíž podobu známe z řady dobových zobrazení. Archeologické nálezy tu tedy rozhodně najdeme, ale poněkud jiné a v menším rozsahu než na Jezuitském náměstí a v jeho nejbližším okolí,“ líčí Čižmář.

V horní části města je už devět let zrekonstruovaná ulice Velká Michalská, před třemi lety se pracovalo na ulicích Horní Česká a Malá Michalská.

15. března 2023