Vrstvy barev skrývaly vzácnou gotickou sochu, její vznik je záhadou

  10:48
Mimořádně vzácnou sochu Ukřižovaného Krista z přelomu 15. a 16. století měli celá desetiletí před očima věřící z Moutnic na Brněnsku, aniž by o tom měli tušení. To, že za oltářem visí dílo nesmírné hodnoty a kvality, odhalila náhoda. Skulptury si donedávna nevšimli ani odborníci.

V Moutnicích na Brněnsku objevili vzácnou sochu Ukřižování Krista. | foto: Národní památkový ústav

Než sochu farnost přesunula za hlavní oltář, byla umístěná na nenápadném místě pod kruchtou. Předpokládalo se, že jde o dílo staré jen něco málo přes století. Jeho tajemství by zůstalo uchováno, nebýt místního faráře Reného Strouhala.

„Postupně se snažíme restaurovat obrazy a sochy v kostele. A začínáme tím, na co se lidé nejvíc dívají. A to byla i socha Ukřižování Krista v kněžišti,“ přibližuje moutnický kněz.

Práce svěřil mladému absolventovi pražské Akademie výtvarných umění Dominiku Fialovi. A byla to šťastná ruka. Právě on po sondážích a prvních průzkumech naznal, že nejde o dílo z konce 19. století, ale o starší práci. Přizvaný specialista na pozdně gotickou skulpturu Ivo Hlobil pak potvrdil domněnku, že jde o dílo z přelomu 15. a 16. století.

„Začaly se snímat vrstvy přemaleb a ukázala se pod nimi neskutečně krásná kresba. Výraz očí, ústa, to všechno bylo zahlušené barvami. Vrstvy byly místy až centimetr široké,“ popisuje farář Strouhal.

K restaurování farnost přistupovala mimořádně pečlivě, třebaže nemusela, protože socha nebyla památkou a nestála ani v zájmu odborníků. Díky tomu zmizelo osm z devíti vrstev barev zastírajících suverénní řezbu, která dokládá vynikající uměleckou úroveň sochy. Objevila se krása a jemnost původních tvarů. Nejvíce je to vidět v Kristových vlasech a vousech.

Dnes je již socha v kostele vystavená v podobě, jakou viděli naši předkové v 16. století. Odhalilo se také něco z minulosti sochy. „Kdysi byla zřejmě vystavována k úctě. Jedno koleno je hodně povrchově vyhlazeno, asi tím, jak jej lidé líbali,“ domnívá se farář Strouhal.

Písemné záznamy o soše se nenašly

Více se ale o soše neví. „Kde se v kostele vzala a kdo je jejím autorem, nevíme. Zkoušeli jsme hledat písemné záznamy, ale nepodařilo se nám to,“ podotýká farář s tím, že ze 16. století, provázeného různými epidemiemi či třicetiletou válkou, se mnoho archiválií nedochovalo.

K dokončení restaurování ještě zbývá dodělat retuš a částečnou rekonstrukci chybějících míst barevných vrstev. Protože jde o velmi vzácný objev, je proces restaurování náročný a nákladný. Na ministerstvu kultury momentálně probíhá proces jejího prohlášení za památku a zapsání na seznam kulturního dědictví. To by mohlo pomoci farnosti získat dotaci na dokončení restaurátorských prací, plánovaných předběžně na příští rok.

René Strouhal doufá, že finančně by farnosti mohla pomoci i soutěž Památky děkují, do které počin nominoval brněnský Národní památkový ústav.

„Nalezení doposud neznámé středověké památky je vždy výjimečnou událostí. V případě moutnického Ukřižování jde o umělecky neobyčejně kvalitní sochu vzniklou na Moravě na přelomu 15. a 16. století. Jako významný článek vývojové řady středověké dřevořezby na Moravě bude v budoucnu jistě náležitě vědecky zpracovaná a doceněná,“ zdůvodnil ústav nominaci. Online hlasování v soutěži trvá až do 30. září.