Slunečná ves vyrábí elektřinu pro tisíce domácností, vynáší jí to miliony

  16:46
Obří pole solárních panelů ve Vranovské Vsi na Znojemsku ročně vyrobí množství elektřiny pokrývající spotřebu více než čtyř tisíc domácností na jihu Moravy. Přímo obci pak přináší i nezanedbatelnou výhodu - každoročně totiž z prodané energie „přisype“ do obecní kasy milionové příjmy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Karásek, MAFRA

Udržují v chodu družice ve vesmíru, nepromarní se kvůli nim ani gram přírodních zdrojů, neznečišťují životní prostředí a využívají svit a žár naší nejbližší hvězdy. Solární elektrárny jsou energetickým fenoménem dneška. 

Svou pozitivní zkušenost s nimi mají ve Vranovské Vsi na Znojemsku, kde před jedenácti lety vznikl obrovský komplex solárních panelů, který pokrývá spotřebu více než čtyř tisíc domácností. 

Bez z toho plynoucích příjmů už si vedení obce neumí představit rozvoj Vranovské Vsi. „Daňové příjmy pokryjí chod obce i nutné opravy a investice. Pro možnosti budování a rozvoj jsou zásadní příjmy právě z elektráren,“ říká starosta Stanislav Holík. V roce 2016 napočítali v obecní kase okolo sedmi milionů korun navíc. 

Když se před více než deseti lety o umístění obří solární elektrárny uvažovalo, lokalita u Vranovské Vsi ležící patnáct kilometrů od Znojma vyhrála díky ideálním přírodním podmínkám. 

Průměrný roční úhrn slunečního záření zde dosahuje až čtyři tisíce megajoulů na metr čtvereční. Sluneční světlo dopadá na 84 384 panelů. Pokud bychom je rozložili na zem, zaberou plochu sedmi fotbalových hřišť.

Ušetřených 130 tisíc tun uhlí

Jak vlastně solární elektrárna funguje? Základní je princip přímého získávání elektřiny ze sluneční energie. Slouží k tomu fotovoltaické články, k jejichž výrobě se používají polovodičové materiály. Plocha jednoho z nich je zhruba sto čtverečních centimetrů. 

Pokud na takovýto článek dopadá proud světla a nahromadí se zde mnoho elektrických nábojů, vzniká na něm napětí a při uzavřeném elektrickém obvodu protéká proud. Spojením mnoha slunečních článků vedle sebe a za sebou vzniká celý sluneční panel. Ve Vranovské Vsi má každý výkon mezi 175 a 195 watty.

Věděli jste, že ...?

  • Veškeré kabely jsou schované v podzemí a střídače napětí jsou skupinové, aby při náhodném zastínění části pozemku nedocházelo ke snížení výnosu celé elektrárny.
  • Celé zařízení je snadno demontovatelné a recyklovatelné.
  • Rozestupy mezi řadami panelů jsou nastavené tak, aby si moduly vzájemně nestínily a jejich efektivita byla co největší. Bral se ohled i na možnosti projíždění s manipulační technikou, když je například potřeba panely vyčistit. Pod panely je přirozený travnatý povrch.
  • Srdcem celé elektrárny je rozvodna s ochrannými skříněmi pro řídící elektroniku. Do rozvodny se sbíhá produkce z celé elektrárny. Výkon fotovoltaiky je poté vyveden zemním kabelovým vedením a napojen do sítě. A pak už je energie připravena k odběru pro více než čtyři tisíce jihomoravských domácností.

Solární panely nejsou zdaleka jediné, co v areálu jihomoravské fotovoltaické elektrárny najdeme. V první řadě jsou to střídače, které mění stejnosměrné elektrické napětí vyráběné solárními panely na střídavé napětí o hodnotě 230 voltů, které je třeba i v elektrických zásuvkách v domácnostech. 

Další zařízení monitorují množství vyrobené energie a další hodnoty a tato data pak předávají dál. Pro vedení elektřiny od střídačů k rozvodně se používají klasické kabely pro střídavý proud.

Skupina ČEZ na českém území dnes provozuje solární elektrárny v šesti krajích. Celkem se jedná o zařízení o výkonu 125 megawattů. Svůj velký význam mají právě v Jihomoravském kraji, kde fotovoltaika pokrývá patnáct procent spotřeby elektřiny. Obnovitelné zdroje tak užitečně zasahují do energetického mixu. 

Za celou historii elektrárny přišlo do sítě bezmála 150 gigawatthodin ekologické elektřiny. To je pro představu stejné množství, pro které by se muselo například spálit 130 tisíc tun uhlí, což by vypustilo do ovzduší přibližně 140 tisíc tun oxidu uhličitého a negativně ovlivnilo životní prostředí.

Nejlepší podmínky pro výrobu ekologické elektřiny ze slunce za poslední dekádu nastaly v letech 2015, 2018 a 2019. Pro skupinu ČEZ jsou dlouhodobě nejpříznivějšími měsíci pro využívání energie ze slunce podle množství vyrobené energie květen a červen.

Autor: