Spor o plavbu na Vranově. Soud projedná, proč mohou na vodu jen některé lodě

  13:20
Jachtaři z Vranovské přehrady napjatě čekají na verdikt Krajského soudu v Brně, zda mohou na vodu. To je zatím vydaným opatřením povoleno jen lodím se spalovacími motory, které patří hasičům, záchranářům či porybnému, nebo rekreačním parníkům. Vranovský Yacht club však nesouhlasí a domáhá se stejného práva.

Lodní doprava jezdí na Vranově za každého počasí. | foto: Jakub Vrána, iDNES.cz

Když mohou hladinu vodní nádrže brázdit velké výletní lodě, tak my s malými motorovými plavidly chceme taky, zní hlavní apel Yacht clubu Vranovská přehrada. Právě ten uspěl u Ústavního soudu se stížností, a sporem se tak musí znovu zabývat Krajský soud v Brně.

Jachtařský spolek, který navrhoval zrušit část opatření obecné povahy krajského úřadu, původně u soudů neuspěl. Opatření říká, že na vodu mohou jen lodě se spalovacími motory, které patří hasičům, záchranářům či porybnému, nebo zmíněné rekreační parníky.

„Vranovská přehrada ve vyhlášce ministerstva dopravy zakazující plavbu plavidel se spalovacími motory není, takže tam neplatí žádný zákaz pro velká plavidla, což jsou právě i lodě osobní lodní dopravy. Proč krajský úřad tuto skutečnost u velkých výletních lodí respektuje, ale u plachetnic jako malých plavidel má potřebu jejich plavbu regulovat, si neumíme vysvětlit,“ vadí prezidentovi klubu Miroslavu Švédovi.

Odůvodnění je podle Yacht clubu nelogické

Tento rozpor není dostatečně vypořádán ani podle ústavních soudců. „Odůvodnění takto extrémně rozdílného přístupu je v napadených soudních rozhodnutích nedostatečné, nepřesvědčivé a místy zcela nelogické,“ stojí v nálezu s tím, že je nutné důkladně zvážit ochranu vodního zdroje a na druhé straně právo vlastnit a užívat majetek s přesvědčivým a logickým zdůvodněním, co má mít přednost.

Krajský soud nyní musí rozhodovat znovu. Jak zdůrazňuje mluvčí kraje Alena Knotková, opatření je stále platné a úřad vyčkává na rozsudek.

„V této chvíli nelze předvídat konečný výstup a následný vývoj v rámci případného řízení o stanovení ochranných pásem vodního zdroje Vranov,“ podotýká Knotková.

Když se zmíněná ochranná pásma stanovovala, vodoprávní úřad opakovaně zdůrazňoval důležitost tohoto vodního zdroje z hlediska jeho dlouhodobé nenahraditelnosti, nutnost jeho ochrany a regulaci činností, které mohou byť jen ohrozit nebo poškodit množství, jakost a zdravotní nezávadnost vodního prostředí.

„Zásobování obyvatel pitnou vodou je veřejným zájmem stejně jako stanovení ochranných pásem vodního zdroje. S ohledem na klimatické změny je ochrana vod pro budoucnost zásadní a ochrana těch, které slouží k účelu zásobování obyvatel pitnou vodou, by měla být prioritní,“ sděluje Knotková.

Také jachtaři napjatě vyhlížejí finální verdikt soudu, který by měl v řádech týdnů znovu rozhodnout o jejich návrhu na zrušení části opatření obecné povahy krajského úřadu. A očekávání mají velká. „Jelikož je Krajský soud v Brně vázán názorem Ústavního soudu, očekáváme, že našemu návrhu bude vyhověno,“ nastiňuje prezident klubu Švéda.