Od Vranova „malého Babiše“ s prasaty vyhnali, o kus dál ho vítají

  5:56
Holding podnikatele Josefa Koláře se nevzdává. Neuspěl sice s vizí vepřína u Vranovské přehrady, na Znojemsku ale postaví jiný. K tomu i obří farmu brojlerů a výrobnu krmiv.

Velkokapacitní výkrmna prasat má vzniknout na místě chátrajícího zemědělského družstva u Štítar. Vedle něj vede křižovatka k vranovské pláži i několik turistických stezek. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Vystudovaný zemědělec a starosta Lovčovic na Třebíčsku Josef Kolář (nez.) hospodaří na 22 tisících hektarech půdy v oblasti od Slavonic přes Vranov nad Dyjí až k Jiřicím u Miroslavi a patří k největším podnikatelům v oboru. I proto se mu také přezdívá „malý Babiš“.

Známý je hlavně na Vysočině, ale slyšet je o něm i na Znojemsku, protože do tohoto regionu směruje čím dál víc projektů. S velkokapacitním vepřínem u Štítar poblíž Vranovské přehrady však narazil.

Protože jde o jednu z největších a nejoblíbenějších rekreačních oblastí jižní Moravy, obec i podnikatelé v cestovním ruchu se báli nepříjemného odéru a podávali nesouhlasná stanoviska. Štítary pak dokonce změnily územní plán, čímž velkochov zakázaly, a změnu také obhájily před soudem – nebylo shledáno, že by investora, Zemědělskou společnost Petřín, spadající do Rhea Holdingu Josefa Koláře, omezovala na právech.

Proti rozsudku nešlo podat odvolání, ale jen kasační stížnost, což holding udělal. Byla ovšem zamítnuta. „Domnívám se, že by pan Kolář za těchto okolností po dvakrát prohraném soudu už měl ze záměru velkovýkrmny prasat ustoupit,“ komentovala verdikt starostka městyse Pavla Rozsypalová (nez.).

Odpůrci výkrmny se obávají zápachu. Hnůj patří na pole, oponuje farmář

Rhea Holding potvrdil, že další kroky možné nejsou. A dal najevo, že i když nový vepřín ve Štítarech nebude, cítit ho tam lidé budou tak jako tak.

„V současné době se soustředíme na výstavbu farmy v Ctidružicích, odkud použijeme statková hnojiva jako zdroj organické hmoty a živin pro námi obhospodařované polnosti v okolí Štítar. Stále považujeme statková hnojiva za důležitá a klíčová pro úrodnost půdy,“ uvedla za holding projektová manažerka Zdeňka Tesařová.

Ve Ctidružicích má jít o farmu chovu prasat, zprovozněnou na přelomu roku 2023 a 2024. Obec je od Štítar jen šest minut autem, ale situace je tady na hony vzdálená. Podle starostky Jarmily Kratochvílové (nez.) jednoduše proto, že vepřín ve Ctidružicích ještě donedávna býval.

„Rhea Holding ho zrekonstruuje a to by mělo eliminovat zápach, který se občas nesl do obce. Takže místo provozu, který už byl špatný, prosakoval a jímky určitě nebyly v dobrém stavu, tam vznikne provoz moderní, který nás nebude tak obtěžovat. Takže my naopak vítáme, že se k něčemu takovému pan Kolář chystá,“ uvádí starostka s tím, že budou velice rádi i za pracovní místa pro místní lidi.

3,5 milionu brojlerů vykrmí z vlastních polí

Podobně vstřícní jsou k velkostatkáři rovněž v Uherčicích taktéž na Znojemsku, kde má v takzvaném Dvoře Mitrov vzniknout velkochov kuřecích brojlerů. Ve dvanácti halách při uvažovaném počtu turnusů za rok vychází kapacita na více než 3,5 milionu kusů odchovaných brojlerových kuřat ročně.

I na Mitrově byl historicky chov prasat. „I když ne v takové míře. Ale Uherčice jsou zemědělskou oblastí, kam tyto chovy patří. Dvůr Mitrov je situován tak, že je dostatečně vzdálen od zástavby vesnice, aby občany nějakým způsobem neomezil v běžném způsobu života. Určitě se najdou i odpůrci, kteří mají opačný názor, nebudou souhlasit a budou hledat spíše negativa, zastupitelstvem ale byl tento záměr podpořen,“ poznamenala uherčická starostka Vladimíra Pešková (nez.).

Rhea Holding Josefa Koláře

  • Skupina chová 850 tisíc kuřat. Ročně vyrobí asi 12 milionů kilogramů drůbežího masa.
  • Má asi 3 200 dojnic. Denně vyprodukuje 100 tisíc litrů mléka.
  • V holdingu jsou dvě desítky zemědělských společností, pekárna, stavební firma či 800 hektarů rybníků kolem Velkého Meziříčí.
  • Vlastní 300 hektarů lesů, provozuje i vinařství.
  • Průměrný plat v holdingu je přes 30 tisíc korun. Nemá žádné zahraniční pracovníky.

Momentálně probíhá změna územního plánu a také proces závazného stanoviska krajského úřadu – posouzení vlivu na životní prostředí. Brojlerová kuřata, která mají zajistit dostatek bezpečných a dostupných místních potravin pro spotřebitele, tady přitom vykrmí tím, co si holding sám vypěstuje.

Soběstačnost v krmivech je i hlavní důvod, proč ve Starém Petříně na Znojemsku v současnosti staví výrobnu krmných směsí o roční kapacitě 120 tisíc tun, dokončena má být v dubnu.

Argumentem je i lokálnost zdrojů a minimalizace dopravy. „Sníží se tak i uhlíková stopa našeho hospodaření. V rámci současné krize zdrojů jde i o ekonomickou úsporu. Prioritou číslo jedna je však lokálnost, využití toho, co vypěstujeme, a zpracování na místě vzniku. To, co vypěstujeme, i zpracujeme na krmiva a uplatníme jako lokální zdroj pro chov hospodářských zvířat,“ přibližuje Tesařová.

Kolářovy plány na Znojemsku tím nekončí, má i stavební povolení na farmu pro 1 370 prasnic v Dolenicích. „Stavební povolení je v platnosti a je stále zařazeno v investičním plánu Rhea Holdingu,“ sdělila Tesařová.