Úrazová nemocnice v Brně zaplatí 300 tisíc za špatný postup při nákupu léků

  15:08
Úrazová nemocnice v Brně porušila při nákupu léčiv zákon o zadávání veřejných zakázek, za což jí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu 300 tisíc korun. Původně byla sankce ještě o polovinu vyšší. Problém spočíval ve spolupráci s další brněnskou nemocnicí.

Úrazová nemocnice, kterou provozuje město, uzavřela bez zadávacího řízení čtyři rámcové dohody k zajištění dodávek léčivých přípravků a zdravotnických prostředků od dodavatele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) s tím že se jedná o takzvanou horizontální spolupráci směřující k zajišťování veřejných potřeb.

Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) však podmínky této spolupráce nebyly naplněny, protože si oba zadavatelé nestanovili společné cíle, o jejichž naplnění by sdílenou strategií usilovali.

„Horizontální spolupráce vyžaduje vyšší zapojení jednotlivých zadavatelů, kteří by měli každý svým aktivním dílem přispívat k naplnění společného cíle. Nemělo by se jednat o vztah, kde jedna strana plní a druhá jí za plnění poskytuje úplatu, neboť to je de facto přesný popis běžné veřejné zakázky, která podléhá soutěži,“ vysvětlil předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Pokutu za zmíněný prohřešek nejprve úřad stanovil na 450 tisíc korun, Mlsna však poté částečně vyhověl rozkladu Úrazové nemocnice a částku snížil na 300 tisíc. Zohlednil totiž, že FNUSA je veřejným zadavatelem, který své dodávky léků soutěží zákonem předepsaným způsobem.

„Soutěž o dodávky léčivých prostředků tedy sice neproběhla u Úrazové nemocnice, ale dodávky byly alespoň soutěženy ze strany FNUSA. Soutěžní prostředí tedy zcela vyloučeno nebylo,“ konstatoval předseda ÚOHS.

Autor: