Pedagog a moravista sepsal učebnici dějepisu. Dnes je výklad matoucí, říká

  6:26
Jedinečná, moderní, oproštěná od českého výkladu moravských dějin, taková má být učebnice Moravské dějiny. Nejprve před třemi lety vyšel díl mapující osud země do roku 1860 a letos jej doplnil druhý – stejnojmenný, zaměřený na období od tohoto roku do současnosti.

Brněnský historik, pedagog a moravista Ondřej Hýsek působí jako ředitel nestátní MŠ, ZŠ a gymnázia Akademia v Líšni. | foto: archiv Ondřeje Hýska

Hlavním autorem je historik, pedagog i tvůrce mnoha dalších učebnic, Brňan Ondřej Hýsek, který jako ředitel MŠ, ZŠ a gymnázia Akademia v brněnské Líšni texty průběžně ověřuje na zdejších učitelích i žácích.

Podle něj jiné učebnice více či méně přiznaně vychází z romantické koncepce českého nacionalismu 19. století a zaměřují se především na dění v politickém centru, často v dosti abstraktní a příliš zobecněné podobě.

„Nám už by však dnes faceliftovaný Palacký, nebo dokonce Jirásek pro naše děti stačit neměli, našim žákům v současném světě moc nepomohou. Takový dějepis je spíše matoucí. Bohužel právě takovýmito informacemi, nebo spíše novodobými mýty jsou žáci jihomoravských škol stále často do života vybavováni,“ tvrdí autor.

Více učiva o Moravě či Rakousku

Podle něj žákům lépe poslouží pochopení moravského a rakouského parlamentarismu, tedy politického systému, v němž je vláda odpovědná parlamentu, stejně tak jako poznání ničivých důsledků česko-německého nacionálního zápasu na Moravě nebo pochopení příčin tragického vyvražďování moravských Židů či Romů.

Aktivisté přelepili billboardy moravskou vlajkou. Jsou nelegální, tvrdí

Hýsek odmítá, že by se do učebnice promítl fakt, že je zakladatelem a bývalým předsedou politického Moravského zemského hnutí, jež zdůrazňuje boj proti centralismu a posílení práv Moravy.

„Smyslem učebnice rozhodně není zaměnit český nacionalismus za moravský. Naopak má ukázat, že existují i jiné pohledy na dějiny než nacionalistické,“ zdůrazňuje s tím, že dnes už je jen řadovým členem zmíněného hnutí, není ani zastupitel, působí jen v majetkové komisi Rady města Brna.

Bojuje proti nacionálnímu pojetí dějin

Říká, že jako občan i politik vždy bojoval proti jakémukoli nacionalismu a jako historik i v této učebnici píše o národech jako o umělých konstruktech a o nacionalismu jako velmi škodlivém kolektivistickém myšlení. Tvrdí, že je mu bližší pohled zemský bez ohledu na národnost aktérů, ale i široce evropský bez nacionalistické sebestřednosti.

První díl učebnice Moravské dějiny mapující osud země do roku 1860 vyšel před...

„Moravské dějiny rozhodně neidealizuji a netrpím nějakou záští k Čechám či Praze, kde se narodil můj tatínek. Učebnice zemských dějin v evropském kontextu tedy rozhodně není okleštěná, naopak se jedná o daleko širší pojetí, než je pojetí národní, ať už české, nebo i moravské,“ říká.

Podle Hýska se má zkrátka učit o dějinách na tom kterém území a nevylučovat z nich jiné národnosti, jazyky nebo náboženství. „Neučme pouze české státně-nacionální dějiny, učme v širokých kontextech místních, českých, moravských i slezských dějin – v našem případě i dějin rakouských a evropských,“ apeluje.

Přál by si, aby jeho učebnice bránila i manipulacím a dezinformacím, ať už záměrným, nebo nevědomým. Uvědomuje si ale, že sama o sobě výuku dějepisu nespasí, zásadní je podle něj zájem pedagogů a studentů, využívání vhodných výukových metod i moderních technologií.

Podporu má i na hejtmanství

Ostatně i proto učitele dějepisu, primárně ty ze středních škol, o moravských zemských dějinách vzdělává na akreditovaných seminářích. Na nich ukazuje výuku moravské historie jako část běžného vyučování. Kurzy pořádá Vzdělávací institut pro Moravu, který zřizuje Jihomoravský kraj, a zatím poslední se uskutečnil v únoru.

„Moravská historie je nedílnou součástí naší identity a byli bychom rádi, kdyby se stala pevnou složkou výuky dějepisu na školách,“ komentoval to náměstek hejtmana pro školství Jiří Nantl (ODS). Seminář volně navazuje na celou řadu akcí k loňskému výročí 1 200 let od první písemné zmínky o Moravanech.

Smyslem učebnice rozhodně není zaměnit český nacionalismus za moravský. Naopak, má ukázat, že existují i jiné pohledy na dějiny.