Turistů máme moc, zoufají si v Mikulově. Odlákat je mají méně známé cíle

  6:20
Příval výletníků v Mikulově nebo Lednici je neúnosný. Příjmy z návštěv sice města investují tak, aby je využívali místní, turisté však blokují domácím třeba parkovací místa. Oba jihomoravské návštěvnické magnety proto chtějí výletníky rozptýlit na méně známá místa, třeba na Hustopečsko.

Svatý kopeček u Mikulova je vyhledávanou destinací turistů i snoubenců. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Podle posledních známých statistik se Svatý kopeček v Mikulově stal druhou nejnavštěvovanější památkou jižní Moravy. Překonal i brněnskou zoo nebo zámek v Lednici.

Vliv na to bezpochyby měla covidová situace, nicméně i tak čísla vypovídají o tom, jak moc si město pod Pálavou oblíbili turisté. Dokonce tak, že to pro místní začíná být nesnesitelné.

Už i organizace, které se zabývají cestovním ruchem a vždy návštěvníky lákaly a podporovaly, proto vstupují do boje s takzvaným overturismem. 

„Máme štěstí, že naše starobylé vinařské městečko leží v top turistické destinaci. Nese to důležité příjmy a obživu pro poskytovatele služeb i navazujících odvětví. Cestovní ruch také přináší nemalý obnos – aktuálně šest až deset milionů korun – do rozpočtu města,“ vypočítává Jan Sojka, předseda Svazu cestovního ruchu města Mikulova – MikulovTourism.

Jenže místní už se na výletníky dívají skrz prsty. Míra naštvanosti roste v přímé úměře s tím, jak letí nahoru obliba města u návštěvníků. „Tuto disproporci je nutné řešit, pokud chceme i do budoucna udržet Mikulov jako prosperující a přívětivé město,“ upozorňuje Sojka.

Cílem svazu pro letošní rok je proto dosáhnout toho, aby část příjmů zamířila do aktivit a zařízení sloužících obyvatelům. Aby viděli přímou vazbu mezi prosperujícím cestovním ruchem a zvýšením kvality jejich života.

„Turisty je potřeba vzdělávat“

Svaz proto chce například řešit funkční, logický a pro všechny přijatelný systém dopravy a parkování. Právě stížnosti na to, že turisté zabírají parkovací místa, jsou totiž jednou z největších bolístek. Podnikatelé v cestovním ruchu mají nabízet stejné služby a produkty i v období mimo hlavní sezonu a důraz se má klást i na „výchovu“ návštěvníků. 

„Náš turista se stává součástí života ve městě, proto je zcela korektní po něm vyžadovat respekt k našim zvyklostem, pravidlům i některým limitům, které podobná starobylá města mají – třeba problém s parkováním, velké množství jednosměrných ulic, kde dochází ke kolizím mezi automobily, cyklisty a pěšími, nebo respekt k památkám a veřejným prostranstvím. Zjednodušeně řečeno, je potřeba naše hosty také vhodnou formou vzdělávat,“ domnívá se Sojka.

Na to ostatně upozorňují i v okolních obcích. Jak už MF DNES informovala, například Dolní Věstonice či Milovice v územním plánu chtějí omezit počet ubytovacích zařízení právě kvůli diskomfortu, který počet turistů místním přináší.

I to je důvodem, proč profesní organizace usilují o to návštěvníky nejoblíbenějších destinací více rozptýlit. „Klíčové je řešení oblastních a časových nerovností cestovního ruchu,“ naznačuje cíle pro letošní rok v marketingovém plánu turistické oblasti Pálava a Lednicko-valtický areál Radek Galousek, předseda stejnojmenné destinační společnosti.

Přesunout turisty v čase i místě

Naráží tím na fakt, že turisté přijíždějí na stále stejná místa, všichni hromadně během jarních až podzimních měsíců, zatímco mimo sezonu je v lokalitách „mrtvo“.

Plán destinační agentury je proto jasný. Redukce overturismu ve vybraných lokalitách, kterými jsou Mikulov, Pálava, Valtice a Lednice, v období vysoké návštěvnosti. A naopak zvýšení návštěvnosti v málo vytížených destinacích, konkrétně na Hustopečsku a Kloboucku.

Kampaň roku proto letos turisty nasměruje třeba do hustopečských mandloňových sadů, na sjezdovku v Němčičkách a pod ní ležící vinné sklepy nebo na rozhledny Modrých Hor – vinařské oblasti kolem Velkých Pavlovic.

A tam o turisty stojí. „I když nejsme ještě tak extrémně políbení turismem, máme co nabídnout. Jsou tu kvalitní vinaři, restauratéři, v pěti obcích je padesát zajímavých turistických cílů. To nemůže nabídnout kdejaké uskupení obcí ani větší město,“ míní Lukáš Stávek, manažer Svazku obcí Modré Hory. 

Víc než o návštěvníky sklípků by tady ale stáli o rodiny s dětmi. Na serióznější skupiny aktuálně orientují také svoje marketingové aktivity.

Na rozdíl od destinačních agentur vedení Mikulova v množství turistů problém nevidí, chce je však po městě více rozptýlit. „Mikulov aktivně komunikuje s dlouhodobými partnery v oblasti cestovního ruchu a snaží se návštěvníkům nabídnout i méně známé lokality našeho města,“ uvedl starosta Rostislav Koštial (ODS).

Youtubeři z celého světa v Brně

Zajímavou cestou, jak se jižní Morava může dostat do hledáčku nové klientely, může být i zářijová konference pro tvůrce digitálního obsahu v Evropě Traverse, jež se koná v Brně. Dorazit mají až čtyři stovky nejlepších evropských i světových influencerů, blogerů, instagramerů a youtuberů.

„Traverse je ohromnou příležitostí pro Česko, a zvláště pak Brno a celou jižní Moravu zviditelnit se na cestovatelské mapě světa. Předchozí konference vygenerovala zásah 53 milionů uživatelů a až 150 milionů impresí na sociálních sítích Instagram, Facebook a Twitter,“ upozorňuje Katarína Hobbs, ředitelka zahraničního zastoupení CzechTourism Velká Británie.

To by mohlo pomoci vykurýrovat další bolístku jihomoravských turistických cílů, kde hraje prim tuzemská klientela. A ta přijíždí na krátké pobyty – počet přenocování je v Jihomoravském kraji v celorepublikovém srovnání velmi malý.