Legendární Šobes vystavěli obři do pyramidy, tvrdí kontroverzní teorie

  6:12
Z návštěvy Velké neboli Cheopsovy pyramidy v egyptské Gíze před třinácti lety přijela Hana Blochová s jasnou představou, že se podobné stavby dříve nalézaly všude na Zemi – tedy i v Česku. A tvrdí, že především na Znojemsku jich velké množství objevila. O pozůstatcích dávných vyspělých zaniklých civilizací úspěšně přednáší a sepisuje knihy, nicméně odborníci se od jejích „ezofaktů“ důrazně distancují.

Šobes je jedna z nejstarších viničních tratí v České republice, nachází se uprostřed národního parku Podyjí na Znojemsku. Lokalita byla osídlena již ve starší době kamenné. | foto: VOC Znojmo

Kuriózní téma sleduje druhý díl letní minisérie věnované údajným mimozemským aktivitám na jihu Moravy.

Blochová alias Rosa de Sar spolupracuje s Jaroslavem Růžičkou, objevitelem takzvané detekční „geofyzikální“ těžišťové teorie, kdy zbytky pyramid hledá pomocí horizontální olovnice. Pochází ze Znojma, a proto také dvojice začala pátrat v tomto regionu.

„První pyramidu jsem určila v oblasti Kraví hory jižně od Znojma, a když ji Jaroslav i bez mé navigace a informací vyměřil, byla má hypotéza stvrzena,“ říká pro MF DNES Blochová.

Ta dokonce označuje slavnou vinici Šobes jako dvojpyramidu, charakteristické odrůdy vinné révy tady prý rostou možná i díky specifické energii. „V okolí Šobesu se podél Dyje nalézají ruiny mnoha pyramid, jež se však z větší části propadly při geologických procesech a byly zaneseny dalšími vrstvami hornin. Celé Podyjí lze nazvat údolím pyramid,“ tvrdí.

Nicméně nejde o typické pyramidy jako ve zmíněném Egyptě, ale uměle dotvářené do různých – takže i „normálních“ – tvarů kopce nebo skalního masivu. Podle Blochové mají šachty i komory, jsou pokryty vícevrstvými plášti často odlitými z umělého kamene.

Na Moravě pak prý další mimozemské stavby objevila také v Chřibech u Kyjova nebo poblíž Mikulova. Růžička zkoumal i pyramidální údolí u Jevišovic na Znojemsku, kde se mu dokonce podařilo odkrýt část lebky obří kostry. „V kryptách pyramid se totiž nalézají pohřbené kostry dvojic obrů,“ tvrdí přesvědčeně Blochová.

Místo důkazů napojení na vesmír

Zástupci civilizací obrů kosmického původu totiž měli být podle jejich teze staviteli nejstarších pyramid, budovali je ve spolupráci s domovskými hvězdnými národy. „Jejich kurátoři se podíleli na geoinženýrských úpravách zemského pláště ve snaze jej upravit a zharmonizovat před plánovaným osídlením Země z kosmu,“ vysvětluje pro většinu lidí bizarní teorii Blochová.

Blochová a Růžička o tom napsali knihu Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás, která vyšla už ve čtvrtém vydání. I to dosvědčuje, že mají poměrně široké obecenstvo. Jakousi zárukou odbornosti nejspíš působí doktorský titul Blochové z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Růžička je zase absolvent VUT v Brně a autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.

Na webu pyramidycr.cz popisuje, jak ho k horizontální olovnici přivedlo náhodné setkání s bagristou, který si před vyhloubením rýhy pro potrubí prověřoval terén pomocí zahnutého drátu. Metodu pak sám zavedl do své praxe.

Pomocí olovnice podle svých slov detekuje prostřednictvím mentálního napojení na informační pole i takové podzemní struktury, které již fyzicky neexistují, zjišťuje tedy pouze jejich „mentální otisk“. A pak vykreslí, co Blochová při svém napojení na kosmón – energii z centra galaxie – a planetární vibrace cítí. Včetně žeber, lebky a obratlů.

Na svých stránkách také zavádějícím způsobem označují relaci České televize Týden v regionech z roku 2015, kde hovořili o pyramidách, jako televizní dokument. Tedy něco skutečného a ověřeného. Důkazy ale neexistují. Vykopat kostry obrů nelze, když jsou zachovány jen jako údajný „mentální otisk“.

Anticena za matení veřejnosti

Odborníci tak „osvětu“ Blochové a Růžičky označují pouze za konspirace.

„Že Země nevznikla v prvohorách a že prvohory nepočaly před mnoha miliardami let, to paní doktorce přírodních věd vymluvit nestihneme, protože smršť ‚ezofaktů‘ pokračuje. O uměle odlévaném kameni, kterým obři znovu přizpůsobovali a obkládali korodující prvohorní pyramidy, si dnešní geologové ‚naivně‘ myslí, že je to přírodní žula nebo ortorula. Že v podzemních labyrintech pyramid je pohřbena vždy dvojice obrů a je chybou – snad záměrem – dnešních archeologů, že nekopou dostatečně hluboko, aby komory našli,“ vybírá s neskrývanou ironií několik příkladů Martin Škorpík, vedoucí oddělení ochrany přírody národního parku Podyjí a člen Českého klubu skeptiků Sisyfos.

Incident nad Vranovem halí tajemství. Po 35 letech záznamy o UFO chybí

Podle něj Blochová navzdory svému titulu neuznává elementární pojmy základů přírodovědy a ve vyjádřeních z různých zdrojů často sama sobě odporuje.

Její dílo ostatně zmiňuje také dinosaury přeživší v jeskyních Českého krasu snad až do 17. století, prvohorní systémy podzemních chodeb pod celou Evropou, okamžitý vznik pohoří a přesun kontinentů při přiblížení záhadné planety Nibiru či výsadky mimozemských misí na Zemi…

„Kéž by tedy většímu počtu nás nedokonalých, nedarwinisticky zdegenerovaných byla dána schopnost detekovat ‚mentální otisk‘ informačního pole dávno zaniklých objektů, svět pak bude mnohem krásnější! Protože však bohužel zatím takový není, je nutné ocenit ty, kteří nám ukazují pravou cestu,“ prohlásil Škorpík ve svém „pochvalně“ vysvětlujícím projevu při udílení Bludných balvanů, proč byli Blochová s Růžičkou za rok 2017 oceněni jeho stříbrnou variantou v kategorii jednotlivců.

Bludný balvan je anticena Sisyfos za matení veřejnosti. Oba „ocenění“ se ohradili s tím, že jde o porušení základních lidských práv včetně toho na vědecké bádání a uměleckou tvorbu.