V cestě k zámku se objevila díra, propad odkryl zbytky starého Slavkova

  9:36
Novověké cihlové i kamenné zdi, ale hlavně velké propadliště pod povrchem přístupové cesty odhalili náhodou pracovníci zámku ve Slavkově u Brna.

Propadliště pod příjezdovou cestou objevili pracovníci zámku. Pod uvolněnými kostkami se skrývaly zbytky starého města. | foto: archiv, Slavkov u Brna

Za vytvoření dutiny pod uvolněnými dlažebními kostkami mohou nejspíš vydatné deště, které v posledních týdnech spláchly půdu do prozatím neznámých podzemních prostor. 

„Zděná konstrukce pravděpodobně představuje klenbu sklepa, šachty, většího kanálu nebo chodby. Naštěstí ale není narušena statika celé cesty a bude stačit zajistit pouze tento propad,“ uvedl vedoucí odboru správy majetku, investic a rozvoje města Petr Lokaj.

Vzniklá kaverna je hluboká alespoň tři metry, na dno zatím nedosáhli ani přivolaní archeologové. Pro zaměstnance zámku je takový objev překvapením. Ještě nedávno totiž měli za to, že nově objevená rampa je pouze násyp ze sutě z bývalého renesančního zámku.

„Odkryly se tak zbytky starého Slavkova. Zemina je dále splachována severovýchodním směrem. Propad narušil archeologické souvrství novověkého stáří a odkryl na východní straně zbytek novověké cihelné konstrukce. Na jižní straně je kaverna ohraničena kamennou zdí z lomového kamene s nepravidelným lícem, která nejspíš souvisí se starší městskou zástavbou,“ shrnula první poznatky archeologů mluvčí Slavkova Veronika Slámová. 

Prostor nyní musí odborníci detailně prozkoumat a zjistit, jestli nehrozí propad i na dalších místech cesty. 

„Poté se zástupci památkové péče a statikem dojednáme způsob zajištění propadu. To všechno může trvat i několik týdnů,“ informoval Lokaj.

Do té doby bude přístupová cesta k zámku vést podél zámecké zdi, kamenný chodník zůstane zatarasený. Návštěvníci by pro vstup do areálu zámku měli využít druhou přístupovou cestu nebo točité schody ze zámeckých valů.

Autor: