Zanedbané ropné vrty na Moravě čeká likvidace, mohly by znečistit vodu

  16:52
Nejméně do roku 2024 bude státní podnik Palivový kombinát Ústí likvidovat na Břeclavsku a Hodonínsku sondy po těžbě ropy a zemního plynu. Staré průzkumné či těžební vrty pocházejí z let 1925 až 1965. Když v nich byla ukončena těžba, na jejich bezpečné uzavření a obnovení původní krajiny se moc nehledělo.

Teď hrozí třeba i to, že ropa znečistí spodní vodu v jejich blízkém okolí nebo z vrtů bude unikat zemní plyn. Sanace se tak dohání až v posledních letech.

Hotovo už je v záplavovém pásmu řeky Moravy. Předloni začal Palivový kombinát Ústí (PKÚ) pracovat na likvidaci starých sond také mimo chráněnou oblast přirozené akumulace vod. S prvními 48 sondami skončí do příštího roku.

Už teď na jaře se odborníci pustí do dalších míst. „V loňském roce se nám podařilo vysoutěžit zakázku na dalších 49 sond, začít by se mělo v prvním čtvrtletí tohoto roku s termínem dokončení v roce 2024,“ potvrdila mluvčí PKÚ Hana Volfová.

Chytrý přístroj pozná, zda uniká metan

Podniku v tom pomáhá přístroj na měření metanu v půdě, který je i v evropském měřítku unikátní. S jeho pomocí zjišťují, zda z objektu a jeho okolí metan uniká a v jaké koncentraci.

Celý systém sestává z homogenizační komory, z přístrojové části s laserovým infračerveným detektorem metanu a z řídicího mikropočítače.

„Z komory je nasáván půdní vzduch, který je přes filtry vháněn do detektoru metanu, odkud se vrací zase zpět do komory. Počítačový software kontinuálně vyhodnocuje vzestup koncentrace plynu,“ vysvětluje Volfová.

Mikropočítač pak nabídne operátorovi datové údaje i grafickou vizualizaci. Zaznamená i aktuální teplotu, vlhkost, atmosférický tlak, nadmořskou výšku a GPS souřadnice místa měření. Měření přitom trvá zhruba dvě minuty. A díky němu mohou lidé z PKÚ rozčlenit sondy na ty s malými nebo velkými úniky plynu.

„Měření pomáhá v rozhodování o jejich relativní neškodnosti, potřebě jejich likvidace, nebo naopak o jejich zachování a využití pro energetické účely,“ podotýká mluvčí podniku. Získaná data podle ní mohou sloužit i pro územní plánování či posouzení rizik pro objekty postavené v blízkosti sond.