Novým Mlýnům mají pomoct vodní buvoli, spasou invazivní druhy rostlin

  17:36
Okolí vodní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku je oblíbeným místem dovolenkářů, rybářů i vědců. Lokalita je známá pro bohatý výskyt různých druhů ptactva, dalších živočichů i rostlin, na třech přehradních nádržích na řece Dyji pod Pálavskými vrchy lze běžně pozorovat například husy, kachny, racky nebo kormorány. A nově mohou lidé nedaleko prostřední nádrže spatřit i trojici vodních buvolů.

Na pastvinu u soutoku Jihlavy a Svratky nedaleko Pouzdřan vypustili mohutné býložravce ve středu dopoledne. Příhodně se nachází hned vedle cyklostezky, takže je zájemci mohou bez problému zahlédnout. Tři samice se jmény Stella, Duo a Luna mají pomoct s revitalizací lokality, která je postižena nekontrolovatelným šířením invazivních a expanzivních druhů rostlin.

„Díky buvolům budou některé plošky vypasené, rozdupané nebo naopak nespasené, čímž vznikne různorodá mozaika,“ vysvětluje pozitivní vliv těchto zvířat na krajinu jednatel Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické Gašpar Čamlík.

Nejen klejicha, přírodní krásy válcuje i akát a další invazivní druhy

Vegetace ke spásání mají buvoli dostatek, dokrmovat se tak budou až přes zimu senem. „Bude možné pozorovat proměnu krajiny v důsledku toho, jak budou buvoli spásat a potlačovat expanzivní a invazivní druhy, což bude zajímavý pohled,“ avizuje Čamlík.

Podyjí spásají poníci

Zatímco k Novým Mlýnům byli vysazeni vodní buvoli, v Národním parku Podyjí podobným způsobem působí už od roku 2018 exmoorští poníci dovezení z Anglie. Na starosti mají spásání ploch na Havranickém vřesovišti a u Mašovic.

Podle něj vypuštěná zvířata snesou kolísavost vody v mokřadu během roku a dokonce sama takové podmínky vyhledávají, což z nich udělalo ideální kandidáty. „Pomohou nám dát lokalitu do pořádku. Potlačit nekontrolovaně se šířící rostliny a v podstatě učinit toto prostředí pohostinnější a přívětivější,“ hlásí Marie Kotasová Adámková, ředitelka projektu a vedoucí pracovní skupiny Envirop z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Skupina botaniků, zoologů a ekologů z tohoto týmu se zaměřuje především na monitoring, ochranu a obnovu významných a ohrožených přírodních biotopů v Jihomoravském kraji a přilehlých oblastech.

Lokalita poblíž Pouzdřan má podle Kotasové Adámkové velký potenciál, protože v ní žijí různé velmi vzácně se vyskytující ohrožené druhy obojživelníků, plazů, ptáků či bezobratlých živočichů. „Ale fakt, že celé plochy zarůstají nežádoucími druhy rostlin, vede k tomu, že se prostředí stává nehostinným,“ podotýká vědkyně.

Vypuštěná zvířata jsou zapůjčena z Buvolí farmy Ohař na Písecku, která se zabývá jejich chovem a využitím k výrobě mléčných výrobků. U Nových Mlýnů budou zřejmě tito buvoli až do skončení projektu v roce 2029.

Autor: