Nebezpečné místo, kritizují nádraží v Kyjově. Nedávno tam napadli ženu

  5:14
Po napadení ženy v okolí autobusového nádraží volají lidé po zlepšení bezpečnosti v Kyjově. Obávají se zejména narkomanů. Radnice posílila hlídky a vsadila na větší represi a pokuty, s jejich vymahatelností však může být problém – strážníci varují, že z pokut si právě problémoví lidé těžkou hlavu nedělají.

Napadením mladé ženy vyvrcholil nedávno konflikt u restaurace poblíž autobusového nádraží v Kyjově na Hodonínsku. Zranění jí museli ošetřit záchranáři a poté i nemocniční lékař. Incident je podle místních pouze důsledkem dlouhodobě špatné situace v této lokalitě, kde pobývají problémoví uživatelé alkoholu a drog. Rozzlobení obyvatelé v reakci sepsali petici, v níž starostu Františka Lukla (Sedmadvacítka nezávislých) vyzvali, aby zajistil okamžité zlepšení bezpečnostní situace ve městě.

„Tito jedinci nejenže ohrožují bezpečnost našich občanů, ale také vytvářejí atmosféru strachu a nejistoty. Již jsme byli svědky útoku na jednu z našich spoluobčanek přímo v ulicích u nádraží, což je nesmírně znepokojující a nepřijatelné. Náš strach z procházení se po městě se stává stále reálnější,“ líčí lidé v petici, pod níž je jako autorka podepsaná Marcela Halouzková.

V Brně se šikuje další domobrana. Velmi nebezpečné, zní z radnice Líšně

Výjimkou nejsou rvačky, hlasité pokřikování i výkaly. Podle opozičního zastupitele Petra Valihracha (Pro Kyjov) se špatná situace v lokalitě delší dobu neřešila, až nakonec kulminovala. „Město zaspalo, o problému u nádraží vědělo dlouho. Prostředí je tam strašné,“ kritizuje Valihrach s tím, že tamní dění dobře zná, protože naproti má kancelář a manželka ordinaci.

Co má pomoct situaci v Kyjově

  • Zřízení náborového příspěvku 50 tisíc korun pro nové strážníky.
  • Projektová příprava přesunu služebny městské policie do větších prostor k zajištění stálého dohledu.
  • Kultivace městského parku, aby v něm nevznikala „slepá místa“.
  • Využívání institutu takzvaného omezujícího opatření, umožňujícího hříšníkovi dočasně zakázat návštěvu konkrétních míst ve městě.
    Zdroj: MÚ Kyjov

Pod petici se podepsalo okolo 650 lidí, tvůrci dokument předali vedení města na mimořádném zastupitelstvu na konci března. Na něm se politici napříč stranami domluvili na desateru kroků ke zlepšení bezpečnostní situace.

Do problematických lokalit – kromě okolí nádraží hlavně do největšího parku – vyrážejí častěji hlídky městské i republikové policie. V případě strážníků se tak děje na úkor jiných povinností. „Část agend, které nemusejí vykonávat, přenášíme na jiné pracovníky. Například o provoz parkovacích automatů se od června nově postarají zaměstnanci města,“ oznamuje tajemník Kyjova Filip Zdražil.

Jednou týdně pomáhá dohlížet na pořádek policejní psovod. Dalším opatřením jsou častější kontroly pohostinských zařízení, kde se nežádoucí osoby často zdržují. Od června pak začne platit nová vyhláška potírající žebrání v zastavěné části města a zároveň se zpřísní nařízení, které zakazuje konzumaci alkoholu na více místech a zahrnuje také drogy.

Nástrojem proti nepřizpůsobivým lidem má být i mnohem větší represe než dosud, pokud se dopustí protiprávního jednání. Už nepostačí jen domluva, na řadu přijdou pokuty či správní řízení. „Pohár trpělivosti přetekl. Do napadení ženy jsme se snažili hledat komunikativní cesty, které by nebyly tak zásadní. Ukázalo se však, že jakákoliv práce v terénu se naprosto míjí účinkem,“ obhajuje tvrdší postup Lukl.

Souhlasí i opozičník Valihrach. „Represe bývá až na posledním místě, ale tady se situace nechala zajít tak daleko, že se musí zasáhnout,“ podotýká. Lukl odmítá, že by se situace zhoršila, napadení označil pouze za impulz k jejímu řešení.

„Pokuty nestačí. Třikrát a dost“

Podle šéfa strážníků Lubomíra Plachého je ale u těchto delikventů problém s vymahatelností pokut. „Jen co strážníci odejdou za roh, lísteček roztrhají. Je to boj s větrnými mlýny. Nejde jen o problém Kyjova, je všude. Chce to zavést princip třikrát a dost, aby se věc dostala do trestněprávní roviny s vyššími sankcemi včetně vězení. Peněžitý trest nestačí,“ míní Plachý s tím, že změna musí přijít na celostátní úrovni.

Problémových jedinců se po městě podle radnice pohybuje okolo patnácti. Většina z nich má trvalé bydliště v okolních obcích a po Kyjově se různě přesouvají, nejčastěji jsou v okolí supermarketů a nádraží. „Právě autobusová nádraží jsou vždy místem s velkou četností pohybu lidí, stejně je tomu v Kyjově. Každé takové místo je náchylné k občasným událostem, které řešíme. Domníváme se však, že bezpečnostní situace v lokalitě je v současné době stabilizovaná a klidnější,“ říká policejní mluvčí Pavel Šváb. V tom jsou s ním za jedno Plachý i Lukl.

27. října 2023

V souvislosti s incidentem, který policisté uzavřeli jako přestupek, volají lidé po okamžitých opravách nádraží a jeho uvedení do přívětivého stavu. Paradoxně k tomu vyzývají v petici starostu, přestože ho vlastní firma ČSAD Kyjov Servisní. Ta má modernizaci v plánu. „Chystáme se ji provést v dohledné době, ale nebude to ze dne na den,“ hlásí ředitelka firmy Jitka Frýbertová s tím, že termín říct nedokáže.

Podobně jako v Kyjově se s nepřizpůsobivými potýkají třeba ve Vyškově. „Vymáhání pokut je prakticky bez výsledku. Bohužel s takovou skupinou obyvatel se zákony nedokážou popasovat,“ stýská si starosta Karel Jurka (ODS).