Křížová cesta na Svatý kopeček trpí pod davy turistů, čeká ji oprava

  6:14
Svatý kopeček u Mikulova je druhým nejnavštěvovanějším turistickým cílem jižní Moravy, trumfl i brněnskou zoo nebo zámek v Lednici. Za loňský rok k vrcholu s kaplí svatého Šebestiána vystoupalo téměř 280 tisíc návštěvníků. Jejich nával však dává zabrat stezce kolem zdejší křížové cesty.

„Třebaže prošla několika vlnami rekonstrukcí, nyní jsou některé její úseky opět ve velmi špatném stavu. Kameny jsou ohlazené, stezka se rozšiřuje do skalní stepi a v podstatě se dá říct, že na některých úsecích je velmi nebezpečná,“ říká Jiří Kmet, vedoucí Správy CHKO Pálava, která pečuje i o Svatý kopeček.

Vidět je to i ve všední den, kdy sem stále míří davy lidí. Mladý pár celou cestu k vrcholu společně nese kočárek, skupinka dam se pod první kapličkou raději přidržuje jedna druhé a stěžuje si na klouzající kameny. „Ta stezka je opravdu velmi namáhaná. Velké množství lidí způsobuje rozrušování jejího povrchu a pak už dílo dokončí povětrnostní vlivy. Vítr odnese zerodovanou zeminu, voda vypláchne všechny spáry, mráz způsobí další rozpukání horniny a eroze pokračuje dál a dál,“ líčí postupnou zkázu stezky Kmet.

Stezku už prošla architektka, která projektuje její budoucí podobu. Podle ní se bude extrémně vytížená pěšina vedoucí po úpatí kopce rekonstruovat. Pomohou k tomu i peníze vybrané na letním koncertu Lenky Dusilové, které zdvojnásobili manželé Martin a Hana Vohánkovi. Dohromady teď mají ochránci přírody k dispozici 510 tisíc korun.

I když jde o značnou sumu, na opravu celé stezky zcela určitě nepostačí. Podle prvotních odhadů bude potřeba asi čtyřnásobek. Nicméně opravovat se začnou alespoň ty nejkritičtější úseky, které se nachází zejména v horní části křížové cesty. Na nich se ověří materiální, časová i finanční náročnost kamenických prací.

S ohledem na sklony a různou šířku stezky v jednotlivých úsecích se budou používat i rozličné technologie. „Někde zůstane mlatová cesta, někde budou schody pažené dřevěnými prahy, pravděpodobně akátem. V těch nejvíce zatěžovaných úsecích bychom rádi využili takzvaného štětování, to znamená skládání kamene těsně vedle sebe tak, aby povrch stezky odolal vlivu nadměrného zatěžování po mnoho desítek let,“ odhaluje Kmet.

Agentura ochrany přírody a krajiny v tuto chvíli shání dodavatele, který by se specifických prací ujal. První úseky chce mít opravené do letních prázdnin příštího roku, na další pak bude shánět peníze z rozpočtových prostředků ministerstva životního prostředí i případných dotací.

Autor: