Kostel v centru Brna se rozpadá, peníze na opravu biskupství nemá

  6:48
Celé léto kostel svaté Máří Magdalény na Masarykově ulici v Brně lemovalo mohutné lešení. To s koncem prázdnin sice zmizelo, ale žalostný stav chrámu se nezlepšil. Omítka opadává, ve zdech jsou patrné rozsáhlé pukliny a zvenčí se navíc objevily masivní kovové podpěry.

Z bývalého kláštera františkánů přiléhající ke kostelu svaté Máří Magdalény v Brně nekontrolovatelně odpadává omítka, proto je obestaven lešením. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Podle technika stavebních investic brněnského biskupství Libora Kubíčka dočasné podpěry mají zabránit dalšímu sedání věže kostela.

„Opravy a práce na statické poruše se provádějí od poloviny června. Jelikož došlo ke statické havárii, je veškerá činnost velmi komplikovaná a je nutná i přítomnost mnoha odborníků,“ uvedl Kubíček.

V létě si biskupství nechalo vypracovat statický průzkum, po něm se dveře chrámu měly znovu otevřít, ale nestalo se. „Na kostele se budou opravovat trhliny v nosných konstrukcích kostela a fary, které vznikly kvůli poruše vodovodní přípojky,“ informoval Kubíček. Podle něj je sice situace vážná, ale stav kostela je stabilizovaný a další poškození není zřejmé.

Budova je uzavřená už pět měsíců a její otevření v nedohlednu. Technici zatím pouze „lepí“ nejviditelnější problémy. Na celkovou rekonstrukci ještě ani není projekt.

Jak dlouho budou opravy trvat ani kolik to bude stát, zatím nikdo netuší. „Protože nemáme realizační projektovou dokumentaci, není známa ani cena. Opravy se budou týkat jak exteriéru, tak interiéru. Počítám však s asi 7 až 10 miliony,“ odhaduje Kubíček.

Vysoká částka bude však pro biskupství problém. „Zaplatit takovou částku na opravu jediného kostela nejspíš v našich možnostech nebude. Budeme ale hledat cesty a možnosti dalších přispěvatelů, abychom kostelu svaté Máří Magdalény navrátili důstojný vzhled,“ potvrdila mluvčí biskupství Martina Jandlová.

Peníze na střechu dá město

Monitoring statické poruchy, přípravu opravy a nejnutnější zabezpečení dělá biskupství ve spolupráci se statikem a týmem, který sestavila stavební fakulta brněnského VUT. Protože se jedná o závažnou havárii, není potřeba povolení stavebního úřadu. Ten vzal akci pouze na vědomí.

Fotogalerie

První finanční injekci však už biskupství na kostel přislíbenou má, byť není nijak závratná. Brněnští zastupitelé odhlasovali mimořádný příspěvek 336 tisíc korun. Odboru památkové péče města na tento rok peníze přebývají. A jediným žadatelem o mimořádný příspěvek byla právě správa kostela svaté Máří Magdalény.

„Žádost jsme vyhodnotili podle kritérií památkové péče, s přihlédnutím ke stavebně-historickým a urbanistickým hodnotám objektu, a s ohledem na charakter plánovaných prací. Zejména jsme přihlédli k havarijnímu stavu střechy,“ uvádí v návrhu rozpočtového opatření vedoucí odboru památkové péče Martin Zedníček.

Peníze půjdou na první etapu opravy střechy. „Začneme v místě nad bočním refektářem kostela, kde došlo k havárii. I když jsme nedostali plnou požadovanou částku 454 tisíc korun, je to určitě pomoc. Věřím, že se nám společnými silami podaří dát kostel zase do pořádku,“ reagovala Jandlová. Biskupství peníze dostane do konce letošního roku.

Klášter zatím bez šance

Kostel svaté Máří Magdalény není jediný, který v historickém centru kolemjdoucí děsí. Ve špatném stavu je i k němu přiléhající bývalý klášter františkánů. Nekontrolovatelně z něj odpadává omítka, proto je obestaven lešením.

Aktuálně slouží jako zázemí pro kněží a pracovníky vedlejšího kostela, případně jako sklad. Lidé v něm se však podle Jandlové museli přestěhovat jen do jedné části objektu. Z bezpečnostních důvodů totiž nelze využívat všechny místnosti.

„Víme, že je bývalý klášter ve špatném stavu. Biskupství teď však na opravy nemá. Nejsou zatím ani žádné plány,“ poznamenala mluvčí s tím, že teď se biskupství musí soustředit na havarijní stav kostela svaté Máří Magdalény.

Věřící, kteří byli zvyklí kostel navštěvovat, míří do jiných kostelů v okolí. „Všechny obvyklé bohoslužby jsme museli zrušit. Většina je přesunuta do kapucínského kostela Nalezení svatého Kříže na Kapucínském náměstí, večerní bohoslužby jsme zrušili úplně. Od pondělí do soboty mohou věřící zamířit na ranní mše v sedm hodin do kostela svatého Tomáše na Moravském náměstí,“ uvedl rektor kostela Jaroslav Čupr.

Vandal dlažebními kostkami poničil sochu u kostela