Karty s radami pomáhají mladým učitelům zvládat třídu i bez rákosky

  11:20
Ještě v polovině 20. století hrála rákoska ve třídě hlavní roli, když pomáhala učitelům „krotit“ žáky. Dnes rány nahrazují různé metodické pomůcky, které pomáhají vyučujícím třídu řídit. Příkladem mohou být třeba karty Bezrákosky, které vznikly na pedagogické fakultě v Brně.

V balíčku Bezrákosky je 32 karet. Na přední straně každé z nich je název a popis metody, na druhé pak příklady situací, kdy je lze použít. | foto: Denisa Ovesná

V balíčku je 32 karet, určených hlavně pro studenty pedagogických oborů a začínající učitele. 

„Jejich cílem je poskytnout podporu a ukázat, jak se to dá dělat pro blaho všech. Pomocí metod popsaných na kartách by měl učitel v klidu vyřešit daný problém, což by mělo vést ke zlepšení celé situace ve třídě,“ vysvětluje vedoucí projektu Miroslav Jurčík. 

Z literatury i z praxe vychází kázeň a řízení třídy jako velký problém začínajících učitelů. V momentě, kdy pedagog třídu nezvládá, těžko žáky něco naučí.

Na přední straně každé karty je název a popis metody. Co například vyučujícímu radí karta Pocit důležitosti? Pokud se žák chová rušivě kvůli tomu, že má pocit, že mu není věnován dostatek pozornosti, může ho poprosit, aby rozdal papíry nebo setřel tabuli. Žák tak bude mít pocit, že je důležitou součástí třídy. 

Možná překvapivá je karta nazvaná Nedělat nic. Upozorňuje na to, že někdy učitelé reagují na sebemenší podnět, který vyrušuje, a více se soustředí na napomínání než vyučování. A karta radí: pokud nedochází k poškozování majetku nebo zdraví žáků a nemá vliv na efektivitu práce studentů, je zbytečné takovému chování věnovat pozornost. Po otočení karta nabídne dva příklady situací, tedy jak lze metodu aplikovat. 

Inspirace v zahraniční literatuře

„Důležitou součástí výroby karet byla zpětná vazba. Udělali jsme formulář, který jsme rozeslali učitelům pedagogické fakulty. Ti se vyjadřovali ke každé kartě, jak moc si myslí, že je ta metoda účinná, a jak moc ji využívají,“ vysvětluje vedoucí projektu. 

Na základě získaných informací pak vytvořili dva grafy, které jsou také na zadní straně karty. Jeden ukazuje, jak často danou metodu používají, druhý, jak je metoda efektivní.

Pětičlenný tým se Bezrákoskami zabýval asi rok a půl. „Hodně jsme vycházeli ze zahraniční literatury. Chtěli jsme, aby metody byly co nejvíce propojeny s praxí, a tak ukázat, že pedagogická fakulta v Brně klade na praxi studentů učitelství velký důraz,“ popisuje Jurčík.

„Myslím si, že můžu mluvit za většinu studentů učitelství, že z nekázně máme strach, protože je to rušivý element, který nás brzdí v práci. Na druhou stranu nekázeň byla a asi pořád bude,“ říká studentka Markéta Mutinová. Jak efektivně komunikovat s žáky, se učí i na škole. Každopádně je podle ní dobré mít ty nejdůležitější body ve formě karet na jedné hromádce.

Karty Bezrákosky včetně manuálu jsou zdarma ke stažení na internetu, ale lze je také koupit již vytištěné v originální krabičce.

Autor: