Brněnská filharmonie „vytasí“ v nové sezoně i opomíjené skladatele

  10:34
Mahlerovou Symfonií č. 2 Vzkříšení pod taktovkou šéfdirigenta Dennise Russella Daviese zahájí brněnská filharmonie v září svoji 68. sezonu, kterou nedávno představila. Hned na úvod tak naváže na linii uvádění velkých symfonických děl rakouských a německých autorů.

Filharmonie Brno letos v únoru zahrála ve slavné Carnegie Hall | foto: Pete Checchia

„Sem se řadí Wagner, Bruckner nebo Richard Strauss. Všechny tyto monumentální kusy, s výjimkou suity z Wagnerova Parsifala, povede šéfdirigent, který je předním světovým znalcem Brucknera i ostatních zmíněných skladatelů,“ hlásí ředitelka filharmonie Marie Kučerová.

Ústřední téma sezony však nese název Rok české hudby. Ne zcela typickou poctu představuje koncert Rapsodie v modrém 100 s díly Schulhoffa, Gerschwina a Korngolda.

„Je to vlastně výroční projekt. Zároveň klade poněkud provokativní otázky, zda jsme ochotni přijmout německo-židovského pražského rodáka Schulhoffa, jehož mateřštinou byla němčina, ale aktivně se hlásil k české hudební kultuře. Ptáme se tak, kde jsou hranice pro to, čemu říkáme česká hudební kultura,“ přibližuje dramaturg Vítězslav Mikeš.

Dalším netradičním příspěvkem je projekt Bedřich Smetana 200, kombinující skladby zakladatele české národní hudby s Lisztem a Wagnerem, kteří jeho tvorbu zásadně ovlivnili.

Smetanu připomene i narozeninový koncert šéfdirigenta Daviese, při němž se svou životní i uměleckou partnerkou Maki Namekawou provede Mou vlast ve Smetanově autorské úpravě pro čtyřruční klavír. Smetana zazní také v unikátním projektu V orchestru, při němž mohou posluchači sedět mezi hudebníky.

Brněnská filharmonie sklidila aplaus vestoje ve vyprodané Carnegie Hall

Koncert V očekávání jara a míru, kombinující Jarní symfonii Jana Nováka s Novým žalmem Antonína Rejchy, v sobě pojí dvě sezonní linie – poctu české hudbě i péči o méně uváděné, avšak vynikající autory.

„Rejchu stejně jako Nováka jsme vydali v nové edici našich nahrávek a rádi bychom v tom pokračovali. Je to hudba, která si rozhodně zaslouží, aby byla uváděna na světových pódiích,“ míní Mikeš.

Ze světových sólistů v Brně přivítají tenoristu Christopha Prégardiena, houslistu Alexandera Sitkovetského, sopranistku Martinu Jankovou nebo cembalistu Mahana Esfahaniho. Prodej na novou sezonu začíná 29. května pro abonenty, kteří si chtějí obnovit předplatné. Od 19. června budou k dispozici zbylá místa, stejně jako vstupenky na Moravský podzim a Sezony na míru.

9. února 2023

Autor: