Brno lidem odpustí dluhy do 1500 Kč, pokud je tři roky vymáhá marně

  12:24
Brno bude po třech letech odpouštět část obtížně vymahatelných dluhů. Horní hranicí je častka 1 500 korun. Tolik může například ve městě zaplatit cestující, který jede načerno v MHD.

Město tak reaguje na novelu zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Věřitel se nyní podle ní musí podílet na riziku nevymožení pohledávky tím, že uhradí zálohu na náklady exekuce.

„Podle ustanovení novely zákona mají exekutoři vyzvat věřitele v případě pohledávek, které nepřevyšují 1 500 korun bez příslušenství a u kterých nebylo za poslední tři roky nic vymoženo, k zaplacení zálohy na náklady exekuce ve výši 500 korun. Pokud by se tak nestalo, bude exekuce zastavena,“ vysvětlil náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Splátku pro exekutory by muselo zaplatit město. V poměru k výši dluhů tak tento stav pro Brno není příliš výhodný, a tak se radní rozhodli, že v takovém případě zálohu nezaplatí. Lidé se tím těchto exekucí zbaví.

Město dostane náhradou slevu na dani z příjmů ve výši třiceti procent vymáhané pohledávky.

Pohledávky za odtahy aut i botičky

V případě brněnského magistrátu se jedná asi o 350 exekucí za zhruba 350 tisíc korun, které se lidem díky této novince jednoduše smáznou.

„Tyto pohledávky se týkají kupříkladu odtahů aut nebo drobných pokut od městské policie, což je třeba případ takzvaných botiček u špatného parkování,“ popsala Radka Loukotová z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Celkově je ale počet pohledávek a exekucí ze strany magistrátu mnohem vyšší. Jen finanční odbor jich eviduje zhruba 8 300. Často jsou to právě dluhy za nezaplacené pokuty udělené městskou policií nebo za jiné přestupky v dopravě. Celkově jich je přes 50 tisíc.

„Pro srovnání, odbor sociální péče eviduje v současné době 155 exekučně vymáhaných pohledávek. Nejčastěji se jedná o nevrácené přeplatky dávek sociální péče a nevrácené bezúročné půjčky,“ přiblížila Loukotová. Číslo všech exekucí a pohledávek za celý magistrát ovšem nesdělila.

Vedení Brna postup smazání malých exekucí nařídilo i svým příspěvkovým organizacím a doporučilo městským firmám. Tam je tou stěžejní, která řeší nejvíce dluhů a exekucí, dopravní podnik.

„Určitě se k magistrátu v tomto postupu taky přidáme, protože se jedná o nevymahatelné dluhy a my nechceme exekutorům platit další zálohy,“ potvrdila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Dluhů se zbaví víc lidí než při Milostivém létu

Celkově dopravní podnik eviduje dluhy za 250 milionů korun. Těch nízkých a nedobytných pohledávek je asi za 15 milionů korun. „Evidujeme celkem tři tisíce dlužníků, kteří sem spadají,“ doplnila Tomaštíková.

Dluhů se tak teď zbaví mnohem více lidí než při nedávné celostátní akci Milostivé léto. Díky němu se exekuce u dopravního podniku zbavilo pouhých 500 lidí. Brněnský magistrát, který jich při Milostivém létu zastavil jen 124, byl dokonce kritizován, že akci příliš nepropaguje. Vedení Brna se tehdy proti tomu ohradilo.

Týdeník 5plus2

Každý pátek zdarma

5plus2

Čtení o zajímavých lidech, událostech a nevšedních akcích v regionech.

I brněnská Knihovna Jiřího Mahena má své dlužníky. Konkrétní čísla však nesdělila.

„Knihovna už v minulosti vyvíjela snahu řešit nižší dluhy čtenářů jinou cestou než formou soudního vymáhání a exekuce. S advokátní kanceláří, která pro knihovnu vymáhání soudní cestou řeší, aktuálně revidujeme starší případy. Pokud se mezi nimi vůbec vyskytnou bagatelní exekuce, budeme je v souladu s doporučením Rady města Brna ukončovat,“ uvedla mluvčí této městem zřizované knihovny Radka Lokajová.

Bez doporučení už však zůstává, jak postupovat v případě exekucí, u nichž ještě neuplynula doba tří let. „Toto je na rozhodnutí jednotlivých odborů brněnského magistrátu. Obecně lze říci, že pohledávky nižší než 1 500 korun, u nichž neuplynula doba tří let exekuce a u nichž nebylo nic vymoženo, budou nadále exekučně vymáhány, stejně tak pohledávky nové. Nicméně některé odbory tyto částky exekutorům k vymáhání už nepostupují,“ dodala Loukotová.

Autor: