Poradit se můžu s kýmkoliv, ale musím mlčet, říká univerzitní ombudsmanka

  10:48
Rádce, dozorce i psycholog – všechno v jednom. Na zbrusu novém postu ochránkyně práv Masarykovy univerzity je už měsíc advokátka se čtrnáctiletou praxí Eva Janovičová.

Na zbrusu novém postu ochránkyně práv Masarykovy univerzity je už přes měsíc advokátka se čtrnáctiletou praxí Eva Janovičová. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

„Jsem schopna konkrétní konfliktní situaci vnímat z pohledu osoby, která je nestranná a nemá osobní zájem na výsledku věci a snaží se pro strany konfliktu, které na celou věc nahlížejí subjektivně, nalézt určité řešení,“ vysvětluje ombudsmanka. Masarykova univerzita tak po pražské Karlově univerzitě, která má ombudsmanku už od začátku roku, také zavádí post svého vlastního ochránce práv.

Shromažďují se vám už nějaké případy?
Ano. Sotva se ta pozice zavedla, tak už mám co řešit. Eviduji několik oznámení, jak ze strany studentů, tak i zaměstnanců. Některá jsou v počáteční fázi, u dalších už komunikuji s dalšími osobami, které jsou do věci zapojené, a doufám, že se blížíme k prvním závěrům. Do budoucna si myslím, že není vyloučené zavedení nějakého týmu lidí, se kterým bych mohla spolupracovat.

Tím, že jste první na této pozici, nemáte před sebou žádný vzor. Nemáte strach?
Ne, těším se, co mě čeká. Pozice je nová, ale to vlastně i ta potřeba zavést nové postupy a zamyslet se, jaké mechanismy zavést. Je to dost v mých rukou, abych ten systém nastavila. Zároveň ale mám před touto funkcí obrovský respekt a vnímám velkou odpovědnost.

Co má vlastně takový univerzitní ombudsman v popisu práce?
V první řadě prošetřuji podání k ochraně práv na univerzitě. Ta na mě mohou směřovat jak studenti, zaměstnanci, tak i další osoby působící na univerzitě, uchazeči o zaměstnání či studium nebo absolventi. Mým úkolem je podání zanalyzovat a vyhodnotit další postup. S tím souvisí i tvorba stanovisek a doporučení při řešení konkrétních situací. Jsem ale i takovým mediátorem, snažím se najít kompromis mezi stranami konfliktu, pokud to daná situace umožňuje.

Co kromě nějakého sexuálního obtěžování nebo šikany byste mohla řešit?
U zaměstnanců záležitosti, co se týče pracovněprávních vztahů. U studentů zase situace během studia, před i po něm. Řeším například diskriminaci, mobbing (útoky skupiny proti jednotlivci, pozn. red.), bossing (šikana ze strany zaměstnavatele na zaměstnance, pozn. red.), nerovné zacházení, plagiátorství. Případně na mě může kdokoli směřovat i návrhy na zlepšení komunikace, týkají se mě i otázky ohledně stipendií. Zkrátka pokud už nebudou dotyční vědět, na koho se obrátit, tak můžou na mě. Pokud uznám, že to nespadá do mé působnosti, tak dotyčnému poradím, na koho se obrátit.

Loni v květnu se řešil případ studentek na pedagogické fakultě, které upozornily na nevhodné chování pedagogů během výuky i na kurzech. Jak by tehdy děvčata postupovala, kdyby už měla univerzita svého ombudsmana?
Co se týče tohoto konkrétního případu, tak bych se k němu nerada vyjadřovala. Agendu zatím postupně přebírám, je to obrovský nápor informací a mám toho hodně, s čím se musím seznámit. Nemůžu to tedy ještě pořádně zhodnotit. Myslím si ale, že by byl postup úplně stejný jako v tom květnu. Doteď existovala síť kontaktních osob, na které se kdokoli mohl obrátit, poradenské centrum. Ochrana práv byla celkově již realizována různými procesy a prostřednictvím několika orgánů v rámci univerzity. Rozdíl je nyní v tom, že se agenda ochrany práv na univerzitě postupně centralizuje do jedné osoby, a to právě do ochránce práv, který by byl následně řešitelem těchto případů. Myslím si, že je důležité, že tato pozice byla vytvořena, protože bude sloužit k celkovému zlepšení práv na univerzitě. Společnost se vyvíjí a myslím si, že je nutné shrnout tu roztříštěnost do jednoho pracoviště.

Případ byl hodně medializovaný. Myslíte si, že to bylo dobře?
Podle mě by se obecně v takovýchto případech měla dát univerzitě nejdříve šance to vyřešit. Metodika i všechny informace na internetu jsou, síť kontaktních osob je taky opravdu široká. Než se někdo rozhodne, že to bude řešit skrze média, tak bych spíše zvážila, jestli nevyužít interní možnosti. Média mají schopnost případ ve veřejném prostoru určitým způsobem akcelerovat. A to i včetně budoucích opatření. To je nezpochybnitelná a svým způsobem i prospěšná věc. Nejsou ale všespásná, protože řešení spočívá – pokud nejde o případ, kterého se na základě závažnosti chopí policie – vždy na straně instituce. Odvrácenou stranou té schopnosti akcelerace je jistá mediální zkratkovitost, která případ vždy doprovází, a to se všemi důsledky, jež na sobě vždy pocítí všichni účastníci.

Můžete se s někým poradit? Máte nějakého kouče v začátcích?
Jasně, poradit se můžu s kýmkoli. Jsem ale vázaná mlčenlivostí. O konkrétních případech nemůžu s nikým mluvit. Ale na nějaké obecnější rovině můžu požádat kolegy o informace nebo s nimi diskutovat o problémech. Na druhou stranu mým úkolem je být nestranná a nezávislá. Musím vycházet ze svého přesvědčení, znalostí a zkušeností. Musím si vše promyslet sama a potom podle toho postupovat. Můžu se zkrátka jen poradit se zkušenějšími lidmi v daném oboru, mohla bych se radit například o takovém plagiátorství.

Nebude pro vás problém držet si vše v sobě kvůli tomu, že jste vázaná mlčenlivostí?
Ne. Již řadu let jsem působila v advokacii a alfa a omega advokacie je právě mlčenlivost. Jsem na to ze své dosavadní práce zvyklá, beru to jako samozřejmost.

Takže nemáte potřebu to s někým sdílet…
Práce je práce a život je život. To se prostě musí oddělit. Samozřejmě člověk nad tím přemýšlí. To je stejné i u té advokacie. Není to tak, že se zavřou dveře kanceláře, člověk odchází domů a vypne. Tam je to vlastně úplně jinak. Pokud to chce člověk dělat dobře, tak nad tím pořád přemýšlí. Nebo minimálně hledá různé možnosti toho řešení. Samozřejmě to nebude tak, že s pracovní dobou na to přestávám myslet. Hlavně když se jedná o nějaké velmi citlivé věci. Na druhou stranu je potřeba to nějak zpracovat a oddělit.

Ombudsmanovy závěry mají spíše doporučující charakter. Chápu to správně, že vy například navrhnete, že má podat student trestní oznámení, a tím to končí?
Spíše bych řekla, že navrhuji řešení v rámci té struktury na univerzitě, třeba v rámci konkrétní fakulty. Můžu mluvit s děkanem, děkankou, případně s nějakým vedoucím ústavu. Pokud se to ovšem dá vyřešit tady touto formou. Trestní oznámení je něco úplně extrémního. Ale pokud zvážím, že se stal nějaký trestní čin, tak i můžu komunikovat s orgány navenek. Ale zatím s tím zkušenost nemám, uvidíme, jak se to vyvine z praxe.

Jste v kontaktu s ombudsmankou Karlovy univerzity?
Určitě bych se s ní ráda spojila a potkala, ale zatím jsem neměla prostor. Případně bych i navázala spolupráci, pokud by měla zájem.

Baví vás ta práce?
Zatím ano. (směje se) Je to velmi zajímavá práce. Není to stereotyp. Vždy je to velmi individuální a na druhou stranu i náročné v tom, že člověk musí odhadnout toho člověka, se kterým komunikuje. Ombudsman by měl být empatický a vysvětlovat, že vše nemusí být vždy černobílé. Každý to vnímá z povahy své osobnosti. A v podstatě najít nějaký kompromis nebo případně vysvětlit, že může být i nějaká jiná cesta, nějaké jiné řešení, tak to je dost náročné. Vysvětlit těm stranám, že i ony se mohou mýlit, nebo by mohly změnit svůj postoj, to je podle mě to nejnáročnější. Samozřejmě tady mluvím o případech, kdy je možné najít nějaký kompromis. Jsou ale i situace, kdy smírné vyřešení věci či užití mediace nepřichází v úvahu a je potřeba postupovat striktně.

Budete to mít složité – zůstat nestranná a nepřiklánět se ani k jedné straně...
To ano, ale na druhou stranu tím, že nejsem součástí toho konkrétního prostředí, kde se daná věc odehrává, tak mi to pomáhá vnímat situaci přirozeně s nadhledem. Vidím pouze to, jak mi to někdo prezentuje a jak naopak ten druhý. Nevidím situaci z toho vnitřního pohledu, ale z vnějšího. Právě tehdy člověk může najít body, které jsou problematické, a zkusit je vykomunikovat.