Louky i podzemí. Půvab Bílých Karpat zdůrazní moderní osvětové středisko

  11:38
Opravili dvě století starý dům, přidali k němu patro a celý jej propojili s novostavbou v pasivním stylu. V projektu osvětového střediska, jež od roku 2021 vzniká v ekologickém stylu v historickém jádru Veselí nad Moravou na Hodonínsku, hlásí ochranáři přírody téměř hotovo. Budova má po kolaudaci a ladí se jen detaily.

Dům přírody Bílých Karpat, který na břehu řeky Moravy otevře na jaře, si klade za cíl přitažlivou formou seznámit příchozí se zajímavostmi chráněné krajinné oblasti.

„Na domy přírody již narazil snad každý z nás, zejména rodiče, kteří řeší, kam s dětmi vyrazit na interaktivní výlet do přírody. Brzy takové centrum otevřeme i ve Veselí,“ řekl náměstek jihomoravského hejtmana pro životní prostředí Lukáš Dubec (Piráti).

Budova je aktuálně ve zkušebním provozu. „Dokončuje se expozice na úrovni IT a dodělávají další drobnosti tak, aby vše bylo dokonalé,“ přiblížila manažerka projektu Jitka Říhová z Českého svazu ochránců přírody, který je investorem a zároveň budoucím provozovatelem střediska. Jednatelka přiznala, že první návštěvníky by chtěli přivítat už v březnu, oficiální datum otevření však ještě jasné není.

Nosným prvkem moderní budovy je interaktivní expozice v interiéru a exteriéru zaměřená na CHKO Bílé Karpaty a přilehlé Pomoraví. Kromě proslulých luk s pestrou škálou orchidejí a motýlů návštěvník pomyslně zavítá do lesů i podzemí, kde se mu představí život v půdě a oběh vody v krajině s návody, jak ji v ní ideálně zadržet. Příchozí také zhlédnou tematické filmy, navštíví přednášky s přírodovědnou tematikou nebo třeba obchůdek s regionálními produkty a suvenýry.

Dům přírody, který na Bartolomějském náměstí vznikl opravením starší budovy, jejím rozšířením o jedno patro a propojením se stavbou nové ekologické budovy v přilehlé Kožešnické ulici, navíc nabídne nejen výukové programy pro školy a veřejnost, ale například i teambuildingové akce v přírodě nebo mimoškolní aktivity pro děti a mládež.

Lákadlo pro turisty

Jeho otevření nabírá mírné zpoždění, s instalací expozice se totiž začalo o něco později, než bylo v plánu. „Dotace a stavební povolení jsme stihli do konce roku, zpoždění však způsobila hradební zeď,“ poznamenala Říhová.

Val se jakožto součást původního městského opevnění z 15. století nacházel ve velmi špatném stavu, cílem však bylo jej pro návštěvníky zachovat. Nyní tak zeď podepírají pilíře. „Co se termínu týče, je třeba říct, že jsme nechtěli otevírat v lednu,“ přiznala manažerka.

To nejlepší z hor Česka: Naplánujte si výlet do Bílých Karpat

Jedenáctitisícové město na Hodonínsku bylo jako domov nového vzdělávacího centra vybráno pro dobrou dopravní dostupnost do Bílých Karpat i Pomoraví, návaznost na oblíbený Baťův kanál a přiléhající cyklostezky i pro dlouhodobou ochranářskou tradici. Nový turistický cíl oceňují právě i zástupci radnice Veselí nad Moravou a chtějí jej podporovat. „Město získává další lákadlo pro turisty. Za splnění určitých podmínek stanovených ve smlouvě bude Veselí na provoz přispívat,“ upozornil mluvčí radnice Olga Svoják.

Nový tahák by totiž měl výrazně podpořit a usměrnit turistický ruch a zároveň ekologicky vychovávat návštěvníky expozice i účastníky výukových programů či exkurzí. V centru se nachází například plastické sochařské objekty či projektory a interaktivní hry. Současně nový dům zviditelní zdejší region, především jeho přírodní i kulturní hodnoty jako třeba druhově bohaté bělokarpatské louky nebo stále živou folklorní tradici.

Debata o ceně vstupného

Prozatím neznámá je kromě termínu také přesná částka za návštěvu. „Nedávno jsme se o tom bavili, základní vstupné vyjde v rozmezí 100 až 150 korun. Za 120 korun by mohlo být to základní a za 80 korun snížené pro děti, ale to je jen moje představa,“ uvedla Říhová.

Otevírací doba je zatím naplánována od května do září každý den kromě pondělí, a to od devíti ráno do pěti hodin odpoledne. V ostatních měsících pak od devíti do tří odpoledne s omezenějším počtem otevíracích dnů. Na návštěvu se přitom zájemci nemusí předem objednávat.

Týdeník 5plus2

Každý pátek zdarma

5plus2

Čtení o zajímavých lidech, událostech a nevšedních akcích v regionech.

Stavební práce se vyšplhaly celkem na částku 84 milionů korun a financuje ji přibližně z 85 procent dotace Operačního programu Životní prostředí. Jihomoravský kraj chtěl výstavbu původně podpořit částkou deset milionů, v listopadu se však radní rozhodli cifru o 1,4 milionu navýšit, a to kvůli vícepracím. „Jde například o likvidaci azbestové krytiny, výměnu klimatizace, fasádní omítky, doplnění elektrorozvodů, solární panely, úpravy příjezdových cest a podobně,“ vypočítal náměstek Dubec.

Bílé Karpaty patří ke čtvrté největší chráněné krajinné oblasti v Česku. Jejich lesy jsou jedinečné svou zachovalostí a louky zase patří mezi druhově nejbohatší společenstva. Kromě toho se v rozsáhlé lokalitě udrželo bohatství starých a místních odrůd ovocných dřevin.

Autor: