Dálnice na Vídeň povede přes Nové Mlýny na pilířích vedle stávajícího mostu

Vyhlížená spojnice z Brna na Vídeň překročí novomlýnskou nádrž estakádou. Ke zrychlení stavby dlouho slibované dálnice D52 má také pomoct nová „finta“, kterou se chtějí silničáři vyhnout opakovaným stížnostem a prodlužování stavby.

Vodní nádrž Nové Mlýny by měla dálnice D52 z Brna do Vídně překročit pomocí estakády. | foto: Vizualizace ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už má jasno o podobě, v jaké plánovaná D52 mezi Brnem a Vídní překlene novomlýnské nádrže. Těsně vedle současné trasy postaví takzvanou estakádu.

Dálnice na sloupech se potáhne přes více než dvě stě metrů širokou vodní plochu.

„Nádrž je poměrně mělká, zhruba od dvou do čtyř metrů,“ zdůvodnil ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala, proč zvítězilo právě takové technické řešení nad obvyklejším vedením po hrázi.

Vedle dosavadní silnice, kudy jezdí auta dnes a jejíž součástí je nedávno opravený most, tak vyroste nová spojnice na nízkém založení. Výhodou estakády je, že není potřeba budovat žádný nový násyp nebo opěrnou zeď ve střední nádrži. 

Toto řešení také představuje nejmenší zásah do retenčního objemu Nových Mlýnů. Zároveň zůstane zachovaná samostatná silnice pro místní provoz na stávající hrázi. Na začátku prosince tady otevřely po necelé roční uzavírce nově postavený most.

Na druhou stranu faktem je – a přiznává to i ŘSD – že bude mít výraznější vliv na krajinný ráz a není zcela v souladu se stanoviskem EIA. Zároveň má stát více peněz.

Nicméně podle Fialy už podobu estakády ŘSD představilo samosprávám a dalším subjektům, kterých se stavba dotkne, zejména v Pasohlávkách. Návrh je nyní ve fázi technické studie. Stavět by se mohlo v roce 2025. Na řadu tak přijde jako poslední úsek z celého tahu Pohořelice – Rakousko. Hotovo má být o tři roky později.

Stavbu obchvatu Mikulova zdržují stížnosti

Příprava dlouho očekávané – a také odkládané – dálnice je nyní rozdělena na několik částí. Nejblíže k zahájení prací je obchvat Mikulova.

„Už v listopadu jsme měli nachystanou kompletní žádost o stavební povolení a disponujeme 85 procenty pozemků pro výstavbu,“ poznamenal Fiala.

Začít stavět chtělo ŘSD už v letošním roce. Jestli se to podaří, však zatím není zcela jasné. Komplikace nastaly před několika týdny, kdy soud zrušil územní rozhodnutí pro obchvat Mikulova na základě stížnosti rakouského ekologického spolku VIRUS.

Jak ŘSD, tak zástupci kraje proti rozhodnutí podali kasační stížnost. Nejvyšší správní soud jí vyhověl a těsně před Vánocemi rozhodl, že Krajský soud v Ostravě musí žalobu rakouského spolku znovu projednat.

„Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnosti důvodnými pro vadu řízení před krajským soudem, která mohla mít vliv na zákonnost rozhodnutí ve věci samé. Proto rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení,“ uvedla v rozsudku předsedkyně senátu soudců Lenka Kaniová.

Silničáři mají plán, jak průtahy zkrátit

Pro ŘSD to prakticky znamená, že má v rukou znovu pravomocné územní rozhodnutí. Není ale jasné, na jak dlouho. Všechno bude záviset na novém rozhodnutí ostravského soudu.

„To nás přivedlo k úvaze využít všech možností, které nám nabízí legislativa platná od ledna letošního roku. Ze čtyř staveb, které zahrnoval úsek od novomlýnských nádrží k hranicím, se stane pouze jedna. A bude se řešit v rámci jednoho procesu ve spojeném stavebním a územním řízení, což eliminuje množství právních sporů a procesních průtahů. Takto by byl navíc povolován poměrně zajímavý úsek plánované dálnice v jedné části,“ nastiňuje novou taktiku ŘSD i kraje Fiala. Podle něj se o tom, zda jednotlivé úseky sloučí v jeden, bude rozhodovat nejpozději v únoru.

Samostatně se pracuje na úseku od Nové Vsi u Pohořelic k novomlýnské nádrži. Tam před časem silničáři za velkého zájmu ekologických organizací nechali ukončit již rozběhnuté územní řízení. Původně jej chtěli pouze přerušit a doplnit, jenže to už v uplynulých letech udělali pětkrát a šestou stopku stavební úřad v Pohořelicích odmítl. V následujících týdnech tak ŘSD hodlá územní řízení znovu zahájit. Kladné stanovisko chce mít v ruce v srpnu či září.

Slanisko hned za fabrikami

Pozitivní pro všechny, kteří na rychlejší spojení Brna s Vídní čekají, je alespoň zpráva, že fungují kompenzační opatření, která muselo Ředitelství silnic a dálnic zajistit u Mikulova – náhradou za ojedinělá přírodní území zabraná trasou budoucí dálnice. 

Těsně za mikulovskou průmyslovou zónou tak obnovili slanisko s několika novými tůněmi, na kterém už úspěšně roste vzácná slanomilná rostlina solenka Valerandova. Ta se v České republice nachází už jen v několika posledních lokalitách.

„V místě bylo potřeba udělat skrývku navážky výkopové zeminy a také lehkou skrývku půdy, aby se zpřístupnila semenná banka solanky,“ vysvětluje Jiří Kmet, vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Pálava. Několik nových tůní, které v místě vznikly, zase má zlepšit vodní režim území.