Spalovnu na okraji Českých Budějovic ministerstvo schválilo s připomínkami

  8:38
Ministerstvo životního prostředí po zvážení všech připomínek od veřejnosti udělilo souhlas projektu Zařízení pro energetické využití odpadů Vráto. Je to další krok ke stavbě spalovny odpadů na okraji Českých Budějovic.

V novém areálu se bude spalovat odpad. Komín teplárna zachová. | foto: archiv Teplárna České Budějovice

Souhlasné závazné stanovisko má ale spoustu podmínek. Například částečné využití železnice k zásobování, vyloučení Rudolfovské ulice z dopravní trasy nebo pravidelné měření emisí. Ministerstvo se muselo vypořádat s námitkami, které vzešly i z veřejného projednávání projektu letos v únoru.

Protože spalovna bude také produkovat teplo a elektřinu, ozývá se veřejnost, zda by při dnešní energetické krizi nešlo projekt urychlit. Nyní počítá s provozem až po roce 2028.

„Všechny podmínky vydané ministerstvem splníme. Od toho je to závazné stanovisko. Přípravné práce jsou závislé na současných administrativních předpisech, které bohužel trvají roky a jsou stále stejné. Vstupujeme do územního řízení a jeho povolení. Sami tento proces ani v takové době, jako je dnešní, neurychlíme,“ uvedl místopředseda představenstva Teplárny České Budějovice Tomáš Kollarczyk.

Části veřejnosti se naopak stavba ani příslušné řízení kolem ní nelíbí. Připomínky do něj poslali okolní obce, spolky a obyvatelé lokality. Většinou kritizovali, že se zvýšením kumulací vlivů zhorší životní prostředí – přes katastr povede dálnice, fungují tam průmyslové provozy, sousedí s ním bývalá slévárna a připravuje se obalovna živičných směsí.

Podle kritiků chybí v řízení o vlivu stavby na životní prostředí EIA důležité informace, jako je například nakládání s odpady spalovny, kterých má být až čtvrtina. Jde o popílek a strusku. Dále upozorňují na to, že Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) je politická záležitost podporovaná hlavně členy ODS, mezi nimiž je šéf teplárny Václav Král, jenž je zároveň poslancem a předsedou podvýboru pro technickou ochranu životního prostředí. Spalovnu prosazuje i jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Podpořili ji rovněž zastupitelé kraje a města České Budějovice.

Ve Vrátě ji odmítli, teď se vrací k jednání

Někteří bývalí kritici se dnes k projektu vyjadřují vstřícněji. ZEVO odmítli třeba zastupitelé sousední obce Vráto, ale po ministerském souhlasu se k této otázce znovu vrátí.

„Stanovisko ministerstva projednáme. Investor se s námi několikrát setkal a je k našim požadavkům celkem vstřícný. Chápu, že kraj i město podobné zařízení potřebují, jde o to jak negativně se nás to dotkne. Také nás trápí kumulace s dalšími průmyslovými provozy v okolí. Nedaleko se připravuje stavba obalovny živičných směsí. Věřím, že se s teplárnou nakonec dohodneme na budoucí spolupráci,“ uvedl starosta Nového Vráta Martin Muchka.

Další oponenty uklidnilo, že v ministerském souhlasu je podmínka, že odpady se nesmí dovážet ze zahraničí, a krajský úřad už nechal zpracovat svozovou studii odpadů, která se zabývá jeho množstvím po roce 2030. Vyplývá z ní, že ho bude dost i po omezení jejího skládkování. Jako rezerva má sloužit část Kraje Vysočina.

Obavy také vzbuzují škodlivé emise a jejich vliv na zdraví obyvatel. Podle předložených posudků nebudou okolní prostředí zhoršovat.

„Ministerstvo dospělo k závěru, že vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví lze akceptovat při respektování stanovených opatření,“ píše v rozhodnutí o souhlasu ředitelka odboru státní správy ministerstva životního prostředí Hana Dvořáková.