Na stoletý vltavský projekt má navázat stavba elektrárny. Vodáci sepisují petici

  13:06
Podnikatel plánuje u zříceniny hradu Dívčí kámen na Českokrumlovsku postavit malou vodní elektrárnu. Chce navázat na původní projekt vodního díla z roku 1909. Vltava tam ale protéká chráněnou přírodou.

Turistickou trasu k zřícenině Dívčí kámen u Třísova na Českokrumlovsku už několik týdnů lemují cedule upozorňující na těžbu dřeva. Do kácení stromů na svých pozemcích u meandru Vltavy se pustil Michal Masnička, který tam plánuje stavbu malé vodní elektrárny.

Záměry podnikatele kritizuje Asociace vodní turistiky a sportu, které se například nelíbí zásah do přírody v první zóně Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Blanský les.

„Mrzí mě, že se takhle devastuje krajina. Úsek Vltavy mezi Zlatou Korunou a Boršovem byl posledním nedotčeným místem s krásnou přírodou, teď tam je měsíční krajina. Máme s pánem zkušenosti z elektrárny u Papouščí skály u Krumlova. Udělal tam sice propust pro vodáky, ale vloni se několikrát stalo, že v ní nebyla voda a nedala se sjet,“ líčil vodák Milan Litvan, jenž podepsal petici proti výstavbě vodního díla u Třísova.

Michal Masnička, který již v minulosti vybudoval tři elektrárny, chce navázat na původní projekt vodního díla z roku 1909.

„Ten předpokládal vybudování vysokého jezu na Vltavě s vorovou propustí a derivační kanál na levém břehu protínající meandr částečně jako otevřené koryto a částečně jako tunel skrz skalní masiv. Práce začaly, ale celé vodní dílo nebylo nikdy dokončené. Původní vodoprávní povolení bylo tehdy udělené na dobu určitou – údajně na šedesát let, listinu však nemáme – a jeho platnost vypršela,“ informoval mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Současný investor chce využít tutéž lokalitu, ale s jiným řešením jednotlivých objektů bez vysokého jezu přes celou řeku. Místo něj se předpokládá využití zbytků historické vorařské regulace.

Investor získal původní vodoprávní povolení z roku 1912, to ale na současnou výstavbu na území CHKO, jak sám uznává, nestačí.

„Vznikla mylná představa, že jsme na základě historického povolení už zahájili stavbu elektrárny. V okolí jsem umístil pouze informační cedule jako připomínku tamní vodohospodářské historie. Stavbu ale zatím povolenou nemám a povolené kácení stromů se projektu netýká,“ vysvětlil Masnička.

V současnosti shání nové vodoprávní povolení a stanoviska úřadů. Dále bude nutné posouzení vlivu projektu na životní prostředí EIA.

Chystá veřejné projednávání v Holubově

Stromy za čtrnáct dní těžká technika těžila postupně na soukromých pozemcích i v části lesa, což povolily příslušné úřady. Správa CHKO Blanský les však zaznamenala kácení i mimo povolenou oblast.

„Investor kácel na svých pozemcích, s platným povolením obce a státní správy lesů. Nechal porazit i stromy, které nebyly ke kácení určené a další na sousedních pozemcích. Navíc prostřednictvím zhotovitelských firem požádal o povolení geologického průzkumu a připojení k síti vysokého napětí,“ zní ve vyjádření CHKO, která s podnikatelem zahájila přestupkové řízení.

Masnička kácení mimo vyznačenou oblast připouští, jednal prý na základě dohody s Povodím Vltavy. „O žádném přestupkovém řízení nevím. Těžaři mě upozornili na některé dřeviny v havarijním stavu, které stály na rozhraní mého pozemku a pozemku Povodí Vltavy. Dohodli jsme se na jejich odstranění. Vše je zdokumentované a doložím, že vrby byly polámané. Některé z nich byly úplně zlomené nebo rozpůlené vedví,“ hájil se Masnička.

Celou svou vizi plánuje představit na veřejné besedě v Holubově, kde se lidé seznámí s projektovou dokumentací, vizualizací či technickými parametry stavby. Termín setkání zatím není stanovený.

„Vycházíme z metodických pokynů. Minimální zůstatkový průtok ve Vltavě bude 6,69 kubíku vody za sekundu. Opravdu nikdo nemusí mít strach, že elektrárna bude mít negativní dopad na vodáky, ryby nebo vodní organismy. Z Povodí Vltavy si průtok testovali a mám jejich platné vyjádření, stejně jako vyjádření Českého rybářského svazu,“ ujistil Masnička.

„K tomuto projektu jsme vydali stanovisko s řadou podmínek. Investor projekt stále projednává, o vodoprávní povolení zatím nepožádal,“ sdělil mluvčí Povodí Vltavy.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor: