Obnova života v rybníku po povodni trvá 14 dní, zjistili vědci

  17:48
Jak se na jaře mění složení mikroorganismů ve stojaté vodě? To toužil zjistit tým vědců z Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích, který v roce 2014 zahájil studii v Novohradských horách na Českobudějovicku. Sledovala se Jiřická nádrž. Díky povodním se jim podařilo objasnit, jak dlouho trvá, než se po extrémních podmínkách původní společenstva ve vodě obnoví.

Rybník po povodni. ilustrační snímek | foto: Petr Lemberk, MAFRA

A odpověď zní – dva týdny. Pro výzkum si skupina z hydrobiologického ústavu profesora Karla Šimka vybrala Jiřickou nádrž právě proto, že nabízí přirozené podmínky a lidská činnost ji díky chráněným rašeliništím ovlivňuje minimálně.

Vědci si určili období sledování na květen a červen. Během této doby přišly dva přívalové deště, při nichž spadlo během několika dnů 80 a 112 milimetrů srážek. Horský rybník tak zasáhly dvě povodně, které ho doslova vypláchly a zásadně změnily podmínky prostředí.

„Voda se promíchala a ochladila, dostalo se do ní množství živin a organických látek a především úplně zmizely původní mikroorganismy, které byly nahrazeny jinými, vypláchnutými z půdy v povodí nádrže,“ popsal Petr Znachor, jeden z autorů studie, kterou zveřejnil na konci ledna prestižní vědecký časopis Nature Microbiology.

Nádrž se tak i přes razantní změny vrátila po 14 dnech do původního stavu. Tým obnovu popsal díky teorii takzvaných adaptivních vývojových cyklů, která se spíše než v biologii využívá třeba v oborech managementu nebo socioekonomie. 

„Adaptivní cyklus se opakuje ve čtyřech fázích. Nejdříve dochází k vychýlení vodního ekosystému z rovnováhy, následuje kolaps, poté nastává rychlá reorganizace a v poslední fázi se postupně obnoví původní stav a ustanoví se nová rovnováha,“ vysvětlila Tanja Shabarova z Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR.

Závěry studie tak ukazují, že mikrobiální společenstva jsou velmi odolná. A to i při extrémních podmínkách, jako jsou povodně. Malé vodní ekosystémy, třeba právě Jiřická nádrž, jsou tak stabilní i v době klimatické změny.

Vědci měřili a odebírali vzorky ve dvou- až třídenních intervalech po dobu dvou měsíců. „Množství měřených parametrů, použitých metod, odebraných vzorků a pracovní nasazení odpovídalo více než celoročnímu výzkumu ve standardním režimu,“ řekl vedoucí týmu profesor Šimek s tím, že výzkum zahrnoval detailní popis virů, bakterií, řas, sinic, prvoků, vířníků a korýšů ve sladké vodě.

Autor: