Na novém územním plánu Budějovic se znovu pracuje, přibyl spor o milion

  15:56
V překvapivé shodě schválili českobudějovičtí zastupitelé další vývoj kolem územního plánu (ÚP). Oživili pozastavenou tvorbu tohoto strategického dokumentu. A zároveň tím vzali na vědomí začlenění původně kontroverzní studie s názvem Smart Green City.

České Budějovice z leteckého pohledu | foto: Petr Lundák, MF DNES

Díky studii se má zásadně proměnit východ Českých Budějovic za kolejemi od Hodějovic až po Vráto. Zastupitelé souhlasili s pokračováním tvorby ÚP. Diskuse na pondělním zastupitelstvu se točila jen kolem textu usnesení. 

Proti začlenění studie do zakázky pro zhotovitele plánu, jímž je brněnský Institut regionálních informací (IRI), tentokrát nebyl nikdo z opozice a usnesení odsouhlasili všichni přítomní.

Do problémů se město dostalo při práci na územním plánu za tři roky jeho tvorby už několikrát. Naposledy se tak stalo, když radní schválili zařadit do zadání právě studii „zeleného města“, kterou loni dodala českobudějovická teplárna.

Té jde v první řadě o to umístit do plánu spalovnu odpadů v městské části Nové Vráto. Radní však opomněli o této změně informovat zastupitele. Hlavně ti opoziční následně měli dojem, že je záměrně vynechali. Navíc zhotovitel plánu, firma IRI, odmítl celou studii do zakázky zařadit kvůli porušení už schválené smlouvy. 

Podle jednatelky IRI Milady Kadlecové mohlo takové přeskočení zastupitelů vyvolat budoucí spory. Z těchto důvodů radní i zastupitelé koncem loňského roku práce na územním plánu zastavili, aby si k tomu opatřili znalecké posudky.

Podle většiny zastupitelů je studie nazvaná Smart Green City, kterou vypracoval loni ateliér A8000, zajímavá a pro město přínosná. Řeší budoucí rozvoj východní části města počínaje vlakovým nádražím a dálnicí včetně lokality zasahující k Hodějovicím nazvané Složiště. Týká se pozemků kolem Dubičného potoka a Vrbenské ulice.

Bydlení pro 38 tisíc lidí

Podle Martina Krupauera z A8000 je tato část města z velké části obsazená brownfieldy a umožňuje je proměnit v hodnotné stavby sloužící obyvatelům například k bydlení. Autoři studie spočítali, že lokalita má potenciál pro bydlení až 38 tisíc lidí a vzniku 28 tisíc nových pracovních míst.

Oblast také zhodnotí blízká dálnice a plánovaná rekonstrukce vlakového nádraží i s jeho podjezdem. Jde i vizi na příštích až 40 let. Spolupráce se bude týkat i blízkých obcí. Se vstřícností – hlavně opozičních zastupitelů – je spokojený první náměstek primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice), jenž je za územní plán politicky odpovědný. 

K dalšímu procesu ale uvedl, že IRI poslala městu jako zadavateli zakázky předžalobní výzvu, v níž žádá doplatek za práci. Radnice jí totiž nezaplatila celou dohodnutou částku. Tvrdí, že zakázku odevzdala pozdě, což IRI odmítá.

„Dvakrát jsme zhotoviteli plán vraceli při takzvaném akceptačním kolečku a fakturu za tuto etapu zkrátili o zhruba milion korun za pozdní dodání,“ řekl Thoma.

Platí dokument z roku 2000

Pokud se město se zhotovitelem dohodne a požadovanou částku zaplatí, návrh územního plánu bude jeho majetkem. Zatím tak kvůli nezaplacení celé faktury není. 

„To už si musí se zhotovitelem vyřídit radní. Samotná studie Green Smart City je spíš dlouhodobá vize, nemáme nic proti ní,“ líčí opoziční zastupitelka Zuzana Kudláčková (Piráti).

Následovat bude projednávání návrhu s orgány státní správy, veřejné projednávání, které nemusí být jediné, vypořádání se s námitkami a až nakonec odsouhlasení zastupiteli. 

Plán čeká ještě hodně měsíců příprav, zatím pro krajské město platí podobný dokument z roku 2000. Pro Budějovice je štěstím, že nový stavební zákon jim ukládá dokončení nového územního plánu do roku 2028, a ne do konce letošního roku jako předpis předcházející.

Pokračování prací na zakázce uvítala jednatelka IRI Milada Kadlecová. Podle ní je návrh ÚP stále živý dokument, který se upravoval i v době jeho zastavení. Na doplatku za etapu zakázky ale trvá.