Umělá inteligence zatím bakalářské práce na vysokých školách v kraji nevytlačuje

  11:50
Vysoké školy v Jihočeském kraji v tuto chvíli neplánují rušit kvalifikační práce kvůli nástupu umělé inteligence. Z jejích nástrojů hodlají také těžit. Zároveň však kvůli možným podvodům zpřísňují pravidla využití, které chtějí daleko více kontrolovat.

Už dvě české vysoké školy rozhodly o zásadních změnách při zpracování bakalářských prací studentů. Namísto nich budou vypracovávat závěrečné projekty.

Důvod je zřejmý, stále více studentů si pomáhá při jejich psaní umělou inteligencí (AI). Podobným problémem se zabývají i jihočeské vysoké školy, které do budoucna plánují upravit podmínky tak, aby se AI ze strany studentů nedalo v takové míře zneužívat.

Školám a univerzitám při zpracování bakalářských prací v zásadě nevadí využití programů, například chatbotu ChatGPT, které jsou schopné generovat sáhodlouhé texty.

„Pokud je správně ocitovaný včetně uvedení zdroje, tedy webového odkazu a kompletního dotazu studenta, není to problém. Ten nastává, pokud takový text není jasně odlišený od autorského textu. Pak na takovou práci pohlížíme jako na plagiát,“ upozorňuje mluvčí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) Štěpán Kuděj.

Vedení univerzity si je nastupujícího trendu vědomé. Studenty tedy čekají upravené podmínky pro zpracování bakalářských prací. Jejich rušení však v dohledné době nehrozí.

„Už jsme také přistoupili k takovým změnám, aby kvalifikační a zejména seminární práce nebylo snadné pojímat kompilačně. Je nám jasné, že do budoucna budeme muset klást větší důraz na osobní přístup, ústní zkoušení, kontrolu písemného testování a také na využití nástrojů, které umějí rozpoznat text vytvořený AI,“ doplňuje Kuděj.

Setkali se také s podvody

Velmi podobně se k problému zneužití AI staví i na Vysoké škole technické a ekonomické (VŠTE) v Českých Budějovicích, kde využití podobných nástrojů vnímají dokonce jako užitečné. Platí to ovšem za předpokladu, pokud je její použití ve všech ohledech správné a hlavně přiznané.

„Nemůžeme přijmout jako vlastní výtvor práci, která je uměle vygenerovaná. Dříve či později bude nutné, aby se studenti naučili s AI pracovat. ChatGPT je velmi silný nástroj, pokud se však příliš nepřeceňují jeho schopnosti a moc se nespoléhá na jeho výsledky. Když se špatně zeptáme, dostaneme špatné nebo zkreslené odpovědi,“ připomíná rektor VŠTE Vojtěch Stehel.

Na škole už se ale také setkali s případy, kdy studenti zkoušeli podvádět pomocí chatbotu, kdy vydávali vygenerovaný text za svůj vlastní. „Je velmi složité podobné věci odhalovat. V takovém případě je důležitá obhajoba práce i samotné zadání. Pokud je dobře postavené, musí student řešit i praktické činnosti, u kterých je patrnější, zda se věcí skutečně zabýval,“ podotýká Stehel.

S podobnými případy se setkávají i na JU, kde někteří studenti zkoušejí začlenit uměle vytvořený text do svých prací bez potřebných náležitostí.

„Pokud jej student nedokáže uspokojivě komentovat a interpretovat, vede to ke zhoršení známky či neudělení zápočtu, aniž by bylo nutné dokazovat, zda je text kompilátem bez porozumění, nebo dochází ke zneužití AI,“ vysvětluje Kuděj.

Otevírají nový program s AI

Nejsou to však jen univerzity, které se snaží možnosti zneužití umělé inteligence předcházet. Například na technicky zaměřené VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí na Táborsku už delší dobu cílí na to, aby absolventské práce byly co nejvíce individuálně zaměřené.

„Musí být zkrátka vidět přínos žáka. Naše práce jsou hodně empiricky zaměřené, nebo jsou postavené na tvrdých datech, takže tam moc prostoru k použití AI není. Pokud tedy poslouží pouze jako doplnění tématu, nemáme nic proti,“ objasňuje ředitelka školy Lenka Hrušková.

Podle jejího kolegy Pavla Sekyrky z Obchodní akademie Písek se dá případným pokusům o podvádění zamezit i tím, že se podobné práce budou zpracovávat přímo ve škole.

„V opačném případě je věrohodnost založená pouze na dobrém slovu mezi žákem a učitelem. Musíme si na rovinu přiznat, že kantor nemá čas a prostor, aby navíc zkoumal plagiátorství. Není to ani naší snahou,“ připouští.

Naprostá většina škol však i přes hrozbu podvádění vnímá AI jako jednoznačný přínos pro výuku. Například na Přírodovědecké fakultě JU od příštího akademického roku otevírají nový program Umělá inteligence a datová věda.

„Některé starší programy, zejména na Fakultě zemědělské a technologické, navíc v tomto ohledu inovujeme. Snažíme se AI zapojit i v řadě vědeckých projektů,“ jmenuje mluvčí JU Kuděj.