Lesy ČR chtějí kácet u Boubínského pralesa. Požádaly o výjimku

  0:08
Lesy České republiky podaly žádost o výjimku k plošnému kácení na území národní přírodní rezervace Boubínský prales kvůli kůrovci. V ní leží i hodnotné pralesní jádro, kde člověk nikdy nezasahoval. Národní park vydá rozhodnutí příští týden.

Součástí Národní přírodní rezervace Boubínský prales, kde chtějí Lesy ČR kácet, je i jezírko na Kaplickém potoce. | foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

Státní podnik Lesy ČR žádost o výjimku, aby mohl plošně kácet, podal na konci srpna. Umožnila by mu intenzivní těžbu na celém území národní přírodní rezervace Boubínský prales.

Jádro pralesa je přitom velmi významnou lesnickou lokalitou s hodnotným bukosmrkovým porostem.

„Lesy ČR požádaly o výjimku ze zákona o ochraně přírody, která by umožňovala efektivně zasahovat proti kůrovci. To je nezbytnou podmínkou pro zamezení množení kůrovce a jeho šíření do okolních lesů,“ potvrdila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Záležitostí se nyní zabývají představitelé Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. „K této záležitosti jsme již vedli řízení, které jsme ukončili. V této chvíli dokončujeme rozhodnutí, které předáme Lesnímu závodu Boubín do konce příštího týdne,“ sdělil mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

Výjimka by platila na celém území rezervace, která se rozkládá na více než 700 hektarech CHKO Šumava.

„Zasahovat v jádru rezervace nebudeme. Případné zásahy mimo něj určí kůrovec, před kterým chceme porosty chránit,“ doplnila mluvčí Jouklová.

Na ploše Boubína fungují různé plány hospodaření. V jádrové oblasti se nezasahuje vůbec, jinde je povolené například odkorňování, v některých částech se jedná o klasický hospodářský les s možností kácení.

K plánům Lesů ČR se vyjádřilo ekologické Hnutí Duha. Upozorňuje, že kromě nejhodnotnější části pralesa se mimo ní nachází další cenné pralesní zbytky, které by těžba mohla ohrozit. Podle hnutí je správnou variantou ponechání území přirozenému vývoji.

„Je nepřípustné, aby Lesy ČR jako správce mohly na území rezervace plošně kácet. Naopak by měly přistoupit na to, že bude ponechána maximální plocha cenné rezervace bez zásahu a bude tak skutečně ochráněno kompaktní a dostatečně velké území divoké přírody,“ sdělil za organizaci její pracovník Martin Voráč.

Lesy ČR považují kritické prohlášení Hnutí Duha za tendenční.

Poslední pralesy, které v Evropě zbývají, mapují odborníci:

Boubínský prales se nachází na úbočí hory Boubín.

Boubínský prales se nachází na úbočí hory Boubín.

Autor: