Rybníky u Písku po opravě zadrží víc vody a slouží také ke koupání

  9:18
Obnova soustavy pěti rybníků u Purkratic stála 30 milionů korun. Mají ochránit největší písecké sídliště před velkou vodou. Bahno, které z nich vytěžili, rozvezli zpátky na pole.

Soustavu tvoří pět rybníků - Rákosný, Nádvorný, Loučný, Prostřední a Zalesný. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Zarostlé břehy jsou opět vysekané, bahnitá dna rybníků jsou vyčištěná, hráze mají zpevněné a do jejich okolí se opět vrací vodní ptactvo. Rákosný, Nádvorný, Loučný, Prostřední a Zalesný – tak zní názvy pěti rybníků u Purkratic na severním okraji Písku, na kterých po více než roce skončily opravné práce, které měly za cíl celkovou obnovu opomíjené lokality. Rekonstrukci finančně podpořilo město i ministerstvo zemědělství.

Rybníky si od Písku pronajímá společnost Prácheňské rybářství, jejich užívání ale město podmínilo požadavkem na získání dotace pro jejich obnovu.

„Celková částka projektu byla jen o korunu nižší než 30 milionů s tím, že se nám podařilo od ministerstva zemědělství získat dotaci, která pokryla 80 procent nákladů, město Písek pak zaplatilo zbylých dvacet,“ uvedl jednatel Prácheňského rybářství Miroslav Dušek.

Pětice rybníků byla dlouhé roky zanedbávaná a revitalizace tak byla rozsáhlá a náročná. Rok a půl na ní za pomoci čtyř pásových rypadel, buldozeru a dvou nákladních aut pracovalo deset dělníků.

„Dalo by se říct, že jsme stavěli kompletně nové rybníky,“ okomentoval rozsah prací Petr Ježek, majitel společnosti Hydrokov, která zakázku provedla.

Přilétá k nim i orel mořský

Dna všech rybníků byla zanesená, a tak stroje odebraly z každého přibližně sedmdesát centimetrů vysokou vrstvu bahna o celkovém objemu 50 tisíc kubíků. Kompletní opravou prošly také hráze, které bylo potřeba zcela rozebrat a rozšířit. Součástí prací bylo také vybudování bezpečnostních přelivů a nových stavidel.

Při plánování rekonstrukce se dbalo na ekologický přínos a přírodní charakter lokality, která poskytuje útočiště velkému množství vodního ptactva.

„Museli jsme najít přijatelný kompromis mezi zachováním hnízdišť ptactva a rozšířením vodních ploch. Osobně si myslím, že se to povedlo a do dvou až tří let by se mohl počet vodních ptáků v okolí rybníků výrazně zvýšit. Je to pro ně opravdu lukrativní lokalita,“ uvedl písecký vedoucí odboru životního prostředí Miloslav Šatra s tím, že již nyní se u rybníků objevují například husy, kachny, nebo dokonce i dravci jako orel mořský.

Obnova rybníků má na okolní krajinu pozitivní dopad i v jiných ohledech. V budoucnu by například mohla obyvatelům Písku pomoci i při povodních. „Týká se to převážně nejlidnatějšího sídliště Portyč, kde žije přibližně 4 500 lidí. Domy jsou sice od blízké řeky Otavy oddělené protipovodňovou bariérou, ale stále je ohrožovala voda, která mohla přivalit z rybníků nad nimi,“ upřesnil Šatra.

To už nyní neplatí. Obnovené hráze odolají plnému zatížení a jejich protržení tak už nehrozí. Vybagrováním usazených sedimentů se také výrazně znásobilo množství vody, které jsou schopny rybníky pojmout, díky tomu nyní umožňují lepé nakládat s přebytečnou vodou, jež by jinak pouze stékala do údolí, kde leží Písek.

Tuto protipovodňovou pojistku by v budoucnu mohl doplnit ještě takzvaný polosuchý poldr. Jedná se o nádrž s velmi nízkou hladinou vody, která je připravená v případě potřeby pojmout přebytečnou vodu z jiných rybníků a ještě více tak snížit riziko záplav.

Obnova se pozitivně podepsala i na stavu zemědělské půdy. Po několik let totiž rybníky shromažďovaly dešti splavenou ornici, která do nich zatekla. Tu nyní dělníci po vybagrování naložili na nákladní automobily a odvezli zpět na pole. „Vrátili jsme půdu tam, kam patří. Velká část vybagrované zeminy už je zaoraná, zbytek na pole navezeme, až skončí žně,“ vysvětlil Šatra.

Na hrázích přibudou lavičky

Část místních obyvatel před zahájením prací znepokojovalo množství stromů, které bylo kvůli rekonstrukci nutné pokácet. Aby město jejich obavy utěšilo, přistoupí nyní k výsadbě nových.

„Stromy na pokácení jsme vybírali opravdu citlivě a za každý z nich teď vysadíme nový. Nechci říct, že tam vznikne přímo park, ale pomocí stromů vytvoříme přirozenou bariéru, která oddělí průmyslově-zemědělskou oblast od té obytné,“ doplnil Šatra.

Společnost Prácheňské rybářství nyní bude na rybnících provozovat takzvaný polointenzivní chov ryb, to znamená, že jejich voda se bude znečišťovat výrazně méně než u jiných chovných rybníků. Nabízejí tak ideální místo, kam vyrazit za osvěžením v těchto horkých letních dnech.

„Firma bude samozřejmě okolí udržovat a po dohodě s městem umístí na každou hráz lavičku a informační tabuli. Lidé se tak mohou k rybníkům projít nebo se v nich i vykoupat, vše bude mít ale přírodní charakter,“ uvedla písecká místostarostka Petra Trambová.

Mapy poskytuje freytag & berndt. © freytag & berndt, SHOCart, přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost také vytváří knižní sérii Toulavá kamera s tipy na výlety po celém Česku, která je ideálním dárkem pro obdivovatele krás naší vlasti.