Kanály a vodovody stárnou, místy stoletým trubkám hrozí havárie

  9:06
České Budějovice musejí začít dávat více peněz do oprav potrubí, které už místy překročilo poloviční dobu životnosti, což znamená zvýšené riziko havárií. Celková životnost je u vodovodů 80 let a u kanalizace 90 let.
Představitelé Jihlavy se už roky nemohou domluvit se zástupci okolních měst a...

ilustrační snímek | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Vodovody a kanalizace v Budějovicích pořádně zestárly, průměrné stáří kanálů se už blíží padesátce. Také s tímto varovným sdělením dorazil před časem na radnici zástupce firmy Čevak, která se stará o potrubí i v krajském městě.

Za špatným stavem jsou malé investice Budějovic do této infrastruktury, která je přitom pro život obyvatel zásadní.

Vedení radnice se proto musí připravit na rozsáhlou obnovu vodovodů a kanalizací. Jejich stav už místy překročil poloviční dobu životnosti, což znamená zvýšené riziko havárií. Celková životnost je u vodovodů 80 let a u kanalizace 90 let.

Mimořádně staré potrubí je třeba v Rudolfovské třídě od křižovatky Na Sadech po viadukt. Slouží dokonce přes sto let. Mimochodem je tam už na hraně životnosti také rozvod zemního plynu. V plánu je i rekonstrukce Branišovské v úseku od M. Horákové po Husovu, připravovaná na příští rok.

Radnice má nejvyšší čas na přípravu projektů

Bude to ale také stát hodně peněz a město bude zvyšovat částku na obnovu. Bezmála za tři roky navíc začne platit vyhláška, podle které nebude možné peníze z takzvaného pachtovného (obdobě nájmu) u stočného a vodného použít jinak než na obnovu vodovodů a kanalizací. A pachtovné znamená pro městskou kasu ročně kolem 200 milionů korun. Minimálně tato suma by tak měla putovat na obnovu.

Podle technického ředitele Čevaku Jiřího Lipolda má tak radnice nejvyšší čas na přípravu projektů. To přitom trvá i roky. Za tu dobu může docházet ke stále častějším haváriím. „Za posledních dvacet let město investovalo zcela nedostatečné prostředky a vodohospodářský majetek zestárl,“ potvrzuje ředitel Lipold.

Na jednání komise rady města pro životní prostředí představil rozsáhlý dokument popisující technický stav vodohospodářské infrastruktury města. Vyplývá z ní, že u kanalizace a vodovodů se životnost v posledních letech zvýšila, ale celkově stav rozhodně není ideální. Mluví se také o zdražování poplatků za vodné a stočné.

„Měli bychom si víc všímat, co důležitého se skrývá ve městě pod námi. Jinak neunikneme haváriím a rozkopaným ulicím. Přípravy projektů jsou dnes dlouhodobé. Včetně výběrových řízení,“ upozorňuje předseda komise pro životní prostředí Tomáš Kubín.

Plánem financování obnovy vodohospodářské infrastruktury se zabývala rada města i na svém zatím posledním zasedání. Usnesla se, že investice na tuto oblast musí nutně zvýšit.

Shodli se, že investují více

Podle náměstka primátora Petra Holického není výzva společnosti Čevak pro radní nic nového a plánem navýšení peněz do obnovy vodohospodářského majetku se už delší čas zabývají. Zároveň uznal, že na tuto položku přispívá město málo.

„Od povodní před dvaceti lety, kdy obnovy dotoval stát, se tempo navyšování těchto investic opravdu snižovalo. Nůžky mezi životností a financováním rozvodů se začaly otevírat. Budeme tak dávat celé pachtovné do rekonstrukce rozvodů,“ míní Holický.

Náklady na obnovu jsou ale stále vyšší. K tomu je třeba zakládat nové sítě podle toho, jak se město rozvíjí, a zároveň investovat do nových zařízení. Desítky milionů korun bude stát třeba plánovaná sušička odpadních kalů v hrdějovické čistírně odpadních vod.

Podle Holického se rozvody vody i plynu kontrolují a obnovují vždy při velkých rekonstrukcích ulic, jako byla nedávno například Nerudova. Nebo před několika týdny dokončená obnova ulice U Malše, ta město stála kompletně 14,5 milionu korun bez DPH.

Aktualizaci plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací schválili radní na období let 2022 až 2031.