Vyšší Brod a kraj chtějí oživit zapomenutou plicní léčebnu

  16:10
Opuštěnou plicní léčebnu v Hrudkově u Vyššího Brodu na Českokrumlovsku chce znovu vzkřísit nové vedení města. K oživení 17 let nevyužívaného areálu by mohl přispět nový záměr Jihočeského kraje, který je jediným akcionářem vlastníka léčebny, jímž je Nemocnice České Budějovice.

Nové vedení vyšebrodské radnice tvrdí, že jejich předchůdci ignorovali už dřívější náměty vlastníka areálu na spolupráci a o lokalitu nejevili zájem. Jako první o oživení areálu informoval Český rozhlas.

„Jde nám hlavně o to, vytvořit pro naše obyvatele nová pracovní místa. Čeká nás schůzka se zástupci kraje a jednání, jak bychom mohli společně tuto nádhernou a zdravou lokalitu zase využívat. Je to jedna z priorit nového vedení města,“ uvedl starosta Vyššího Brodu Jindřich Hanzlíček (Perspektiva).

Jako léčebna fungoval areál od roku 1963 do roku 2005. Komplex obsluhovalo až 160 zaměstnanců a vystřídaly se v něm tisíce pacientů. Celý areál má rozlohu necelých 13 hektarů.

Pro Vyšší Brod s 2 400 obyvateli představovalo zařízení i ekonomický přínos. Podle Hanzlíčka město mnoho pracovních příležitostí nemá, a někteří jeho obyvatelé je proto hledají v sousedním Rakousku. Obnovení provozu by pomohlo rozvoji.

„Určitě je to dobrý nápad. Jako obyvatel Vyššího Brodu si pamatuji zdejší provoz. Kromě ubytování a zdravotnického zařízení byl areál vybavený vlastní kotelnou, jídelnou, společenskými místnostmi. Byl tu i obchod a pacienti se mohli procházet v čisté přírodě. Když nad městem visí smog, tady je vždycky čisto,“ vzpomíná šéf správy vyšebrodských lesů Jaroslav Kotál.

Pro obnovení plicní léčebny jsou i oslovení lékaři českobudějovické nemocnice. Po zrušení přešla pod plicní oddělení do budějovické nemocnice. Jedním z odborníků, kteří se zabývají dlouhodobě vhodným prostředím pro tuto léčbu, je Petr Petr. Tvrdí, že v Jihočeském kraji je víc vhodných lokalit a Hrudkov patří k nejlepším.

„V tamním lesním vzduchu jsou přítomné balzamické silice v koncentraci umožňující přírodní inhalace. Mají příznivý vliv na zdraví, snižují alergický potenciál u osob, které se takové kúry účastní. Podobně je tomu v Letním táboře Slavkov, který je také v majetku Nemocnice České Budějovice. V době postcovidové je jihočeská příroda dar z nebes,“ poznamenal Petr.

Vysoké parametry umožňující lesní inhalaci má také rekreační Branišovský les za budějovickým sídlištěm Máj. V minulosti využívaly léčebného ovzduší také děti v ubytovnách ve škole v přírodě ve Frymburku na břehu Lipna.

Blíží se výročí areálu

Příští rok uplyne 60 let od otevření plicní léčebny v Hrudkově. Právě toto datum chtějí připomínat specialisté z nemocnic, Jihočeské univerzity i lidé z Vyšebrodska jako nevyužitý potenciál, který dříve léčil ovzduším na způsob klimatických lázní. V době rozkvětu zde našlo ubytování až 240 pacientů.

Před 50 lety zde navíc začala fungovat léčebna dlouhodobě nemocných (LDN). „Ačkoliv přemístění nemocných na LDN budí vždycky obavy, tady tito pacienti často přímo rozkvetli,“ vzpomíná lékař Petr.

Podle týmu jihočeských plicních lékařů by se mohla spolupráce na oživení léčebny týkat nejen univerzity, akademiků a města, ale i Vyšebrodského kláštera, který také profituje ze zájmu návštěvníků regionu.

Největší zátěží v projektu obnovení léčebny bude investice. Záměr začne řešit kraj na pondělní schůzce s vedením Vyššího Brodu. Ve hře je několik variant. Podle starosty Vyššího Brodu Hanzlíčka je město připravené areál převzít nebo na rekonstrukci spolupracovat s krajem. Případně vytvořit společnost, která by získala investory.

„Všechny náměty na schůzce vyhodnotíme,“ slíbil vedoucí regionálního rozvoje kraje Petr Hornát.

Kraj má připravené podklady pro takzvanou tržní konzultaci s případnými zájemci, kteří budou mít představu, jak lokalitu zhodnotit. Může se to týkat zdravotnictví, rekreace i bydlení.