Důvodem špinavé vody ve Volarech byly deště a staré zdroje, přibude kontrol

  8:42
Společnost Čevak zveřejnila výsledky, které ukazují příčiny červnového znečistění vody ve Volarech na Prachaticku. Lidé tehdy museli pro pitnou vodu několik dní k přistaveným cisternám, vodu z kohoutku před použitím převařovali. Aby se problém neopakoval, bude se firma společně s městem více zabývat zdroji vody.

K podobnému rozsáhlému znečištění nikdy předtím ve městě s 3 800 obyvateli nedošlo. Za situací z minulého měsíce stojí podle společnosti Čevak především počasí. Po období sucha přišly mimořádné deště.

„Povrchová voda pronikla do takzvaných zářezů a ovlivnila kvalitu jímané vody. Přinesla mikrobiální kontaminaci a do vody se dostaly také přírodní organické látky, které výrazně snižují účinnost dezinfekčního činidla,“ uvádí zástupci Čevaku v prezentaci, ve které hodnotili příčiny nastalé situace.

Ke znečištění došlo v jednom ze tří zdrojů, které zásobují Volary. Prameniště Sněžná se nachází kilometry za městem v zalesněných kopcích a je závislé na srážkách. Vybudováno bylo na konci 30. let minulého století.

„Voda je tady filtrována půdní vrstvou. Technicky je prameniště ještě z předválečného období. Jedná se o kvalitní prvorepublikovou práci, nicméně je za hranicí životnosti,“ stojí ve vyjádření.

Běžné hodnoty železa a manganu tam odpovídají normám pitné vody. Společnost zároveň vylučuje, že by za náhlým znečištěním stálo hospodaření v místním lese.

Další zdroj v lokalitě Kamenná je dokonce z roku 1908, i tamní prameniště je na pokraji životnosti. Třetí zdroj, hlavní volarský vodojem je výrazně mladší.

Nabízí se otázka, zda se situace může v případě dalších mimořádných dešťů odehrát znovu.

„Nelze jednoznačně říct, že by se podobné situace často opakovaly. Jednalo se o první zachycenou závadu takového rozsahu,“ píše k tomu Čevak. Zároveň však dodává, že zabarvení vodních zdrojů se opakovat může. Je pravděpodobné, že se tak bude stávat při přívalových deštích.

Sestaví komisi, chystají častější kontroly

Podle starosty Volar Víta Pavlíka fungují městské vodojemy dobře. Plánují však sestavit komisi se zástupci Čevaku a městského úřadu, která se bude zabývat dalším postupem.

„Budeme hledat řešení, jak některé zdroje pročistit nebo najít nové. Chystají se také častější kontroly, z toho, co se stalo, jsme se poučili a hodláme kontrolovat více. Byla to úplně nová situace,“ vysvětluje starosta.

Jednou z variant řešení je právě vyhledání nového zdroje. „Na tom již pracujeme, zjišťujeme jak možnost nových vrtů, tak získání dotace. Bylo by dobré propojit jednotlivé zdroje, aby v případě poškození jednoho mohl vypomoci druhý. I v tomto případě nebyla špatná voda ze všech vodních zdrojů, které město má,“ popisuje místostarostka Jana Bártová ve volarském zpravodaji.

„A pochopitelně by bylo třeba vyměnit vodovodní řad, který je téměř historický. Ale je to otázka financování a těch věcí, které jsou zanedbané, je víc. Letos se například musíme pustit do čistírny odpadních vod, neboť hrozí, že příští rok ji již nebudeme moci používat,“ přidává.

Čevak už k jednomu opatření přistoupil. Na prameništi Kamenná instaluje čerpadlo, které přesněji dávkuje dezinfekční činidlo podle aktuálního průtoku. Podobné zařízení budou pracovníci instalovat i na Sněžné. Zároveň informují místního hospodáře, jak rozsáhlý je vodní zdroj pod lesem.

Společnost také připraví rizikovou analýzu. Dále chystá i studii o zásobování města pitnou vodou, která navrhne další investice. Oba dokumenty budou řešit například monitoring kvality vody s online sledováním jejího zabarvení, dále třeba systém včasného varování při náhlém zhoršení kvality.

Studie prověří i možnosti úpravy vodojemu, aby odpovídal současným požadavkům. Dalšími variantami, které by mohly stabilizovat kvalitu vody, je například úprava starých zářezů na prameništích, vybudování nových zářezů nebo výstavba úpravny vody.

Autor: