Statek, který opustily problémové rodiny, možná obsadí řemeslníci

  15:28
Na konci září předala organizace Naděje Plzeň písecké radnici klíče od statku v Purkraticích. Právě ona v minulých letech ubytovávala ve starém stavení sociálně slabé rodiny. S nimi se však místní jen těžko sžívali.

Ve starém statku v Purkraticích bydlelo několik desítek nepřizpůsobivých občanů. | foto: Marek Podhora, MAFRA

Místní si stěžovali na zápach, protože obyvatelé statku pálili PET lahve, nebo přijímali problémové návštěvy a Purkratičtí se necítili v bezpečí.

Písečtí zastupitelé proto letos v únoru rozhodli, že organizaci ukončí nájemní smlouvu. Obyvatelé statku se tak v posledních týdnech vystěhovali.

„Rozhodně se to zklidnilo. Vždycky jsme ale upozorňovali, že na nepořádku a křiku se podílejí i agenturní dělníci z ubytovny, která stojí na okraji Purkratic. Když tu teď na statku zůstávala poslední rodina, bylo jasné, že co jsme museli uklízet, bylo spíše po těchto pracovnících. Nejde o ideální sousedství,“ popisuje Lenka Nádějová, předsedkyně osadního výboru Purkratice.

„Nepořádek jsme se snažili uklidit“

Ubytovna pro agenturní dělníky má kapacitu přes sto lidí, v osadě žije 17 stálých obyvatel. Leží na okraji průmyslové zóny a i přes nevyhovující příjezdové cesty tam do provozů jezdí kamiony.

Dříve se s dodržováním pořádku snažila pomáhat sama Naděje Plzeň. „V Purkraticích bydlely komplikované rodiny a skutečně se mohlo stát, že nechaly kolem nepořádek, který jsme se ale vždy snažili i po upozornění osadního výboru uklidit,“ říkal v únoru oblastní ředitel organizace Daniel Svoboda.

Další diskuse mezi městem a osadním výborem se teď točí kolem toho, co se statkem bude dál. Místní se totiž obávají, aby areál nenašel průmyslové využití, které by ještě více zatížilo provoz v osadě.

Alespoň prozatím je rozhodnuto. Zastupitelé na záříjovém jednání odhlasovali, že zjistí přesný stav objektů a budou je dále pronajímat. V minulých letech byla využita pouze pětina areálu, zbytek je zanedbaný.

Vybírali ze čtyř variant

Organizaci sloužily dvě budovy u vjezdu na statek, jedna jako zázemí pro zaměstnance, ve druhé, větší, žilo několik rodin. K tomu přiléhají další hospodářská stavení, v jednom byla provizorní herna pro děti. Ostatní stodoly byly zamčené, přesto se do nich obyvatelé statku dostali a například rozřezali dřevěné schody na podpal.

Zastupitelé vybírali ze čtyř variant dalšího postupu – prodej statku, jeho demolici, rekonstrukci pro potřeby města nebo nalezení nového nájemce. Nakonec prošla čtvrtá možnost. „Brzy chceme na statek přijít s odborníkem a udělat detailní průzkum, v jakém jsou objekty stavu. Poté vypíšeme výběrové řízení. Ještě je možné, že některé části necháme nejdříve opravit a poté je budeme pronajímat za komerční cenu,“ vysvětluje místostarostka Písku Patra Trambová.

Podle jejích slov by bylo ideální, kdyby se o prázdné stodoly přihlásili třeba písečtí řemeslníci a zřídili si uvnitř dílny. To by chod osady nijak nezatížilo. Zároveň Trambová vylučuje, že by měla samotná radnice pro prostory využití.

Osadní výbor před zasedáním zastupitelstva neviděl ani jednu možnost jako ideální řešení. Jako nejvhodnější se pro místní obyvatele jevila varianta demolice částí v nejhorším stavu, poté oprava ostatních budov právě pro potřeby města. Navrhli i konkrétní řešení.

Pronájem lepší než prodej

„Například se nabízí využití pro komunitu Purkratic, která jako jediná nemá žádné zázemí ani společný veřejný prostor. Také tam může být útulek pro kočky, zázemí pro sklady Městského úřadu Písek či městskou policii,“ stojí ve vyjádření výboru.

Přestože tento postup zastupitelé neodhlasovali, Lenka Nádějová vnímá rozhodnutí dalšího pronájmu spíše pozitivně. „Je to rozhodně lepší než prodej, protože u něj nemůže nikdo zajistit, co se statkem nový majitel udělá. Otázkou pro nás zůstává, jaké město nastaví podmínky pro pronájem. Určitě tam nesmí vzniknout nějaká hlučná výroba, navíc náročná na dopravu. Větší provoz a hluk už osada nesnese,“ konstatuje Nádějová.

„Věříme, že se zájemci o statek najdou. Pokud se to nebude dlouhodobě dařit, může prodej následovat,“ upozorňuje místostarostka Trambová. „Přemýšlíme, že bychom nejprve z nabídky vynechali místnosti, kde byly ubytované rodiny. Abychom nevytvářeli spekulace a nový nájemce nemohl zřídit ubytovnu. Je fakt, že v této průmyslové lokalitě se to nabízí,“ dodává.

Autor: