iDNES.cz

Modernizace čističky pomůže řekám, nepoteče do nich tolik fosforu

  16:28
Čistírna odpadních vod funguje v Jindřichově Hradci od 70. let 20. století. Naposledy ji město opravovalo před 25 lety, kdy se pustilo do dostavby. Nyní přichází zásadní modernizace za více než 350 milionů korun. Do potoka Řečička, který se vlévá do Nežárky, jež pak ústí do Lužnice, pak bude čistička vypouštět vodu s nižší ekologickou zátěží.

První etapa projektu bude stát téměř 240 milionu, jedná se tak o jednu z největších investic radnice pro rok 2024. Úpravy v následujících 20 měsících provede sdružení firem Společnost Jindřichův Hradec, které může ihned zahájit práce. Areál čistírny odpadních vod (ČOV) na Jiráskově předměstí převzalo od vedení města minulé úterý. Současné úpravy její provoz nepřeruší.

„Vymění řídicí jednotky, technologický postup a dojde i k úpravě kogeneračních jednotek. V průběhu prací na první etapě budeme sledovat legislativní vývoj, který ještě není zcela ukončený. Aktuálně zpracovávaný projekt upravíme i podle toho, jak se bude město rozrůstat. Ke kanalizaci by se chtěly připojit další subjekty,“ sdělil jindřichohradecký starosta Michal Kozár.

Na čistírnu jsou napojeni obyvatelé Jindřichova Hradce i místních částí. Využívá ji i řada firem. Po opravě se rovněž zvýší její kapacita. Patří městu, ale provozuje ji společnost Čevak.

„Nejvýznamnější součástí stavebních prací bude výstavba nové vyhnívací nádrže a rekonstrukce dvou stávajících nádrží. Ty slouží ke zpracování kalu a zároveň i k výrobě bioplynu. Kromě toho, že dosáhneme výrazně lepší kvality vody, zejména z hlediska obsahu fosforu, tak se posílí i energetická soběstačnost ČOV,“ uvedla za Čevak vedoucí provozní oblasti Východ Olga Štíchová.

Zda se vlivem modernizace čistírny zvýší cena vodného a stočného, Štíchová nespecifikovala. „Čevak navrhl nové ceny, které nyní město projednává,“ řekla.

Náklady na navazující etapu se budou podle Kozára pohybovat okolo sta milionů. „Kdyby byly legislativní požadavky přísnější, bude třeba to zohlednit. Pak se částka může přiblížit 150 milionům,“ přidal starosta.

Oprava ČOV v Písku bude stát půl miliardy

V následujícím roce bude Jindřichův Hradec hospodařit se schodkovým rozpočtem, kdy plánované výdaje přesáhnou příjmy města o více než 530 milionů. „Budeme muset balancovat a vybírat akce, do kterých se pustíme. Výhodou je, že na rekonstrukci ČOV myslelo už minulé vedení města. Vytvářelo rozpočtové rezervy, které dneska můžeme využít,“ vysvětlil Kozár.

Radní v příštím roce nadále počítají s opravou chátrajícího pivovaru, která se bude pohybovat v řádech stamilionů. Město kvůli ní sáhne do úspor. „Objekt pivovaru je v tak dezolátním stavu, že je potřeba k rekonstrukci přikročit. Podali jsme navíc žádost o dvě dotace, které bychom měli získat. Nyní chystáme soutěž na zhotovitele,“ informoval starosta.

Se zpřísněním podmínek pro kvalitu vody vypouštěnou z čističek se střetávají i ostatní města v Jihočeském kraji. Úpravu své ČOV chystá například písecká radnice.

„Momentálně zpracováváme projekt na její rekonstrukci, ke které by mělo dojít v letech 2027 až 2029. Zároveň je s tím spojené přeložení kanalizačního potrubí. Čistírna se nachází za řekou a současná kanalizace vede po mostě, který vyžaduje opravu. Na přeložení potrubí už je hotový projekt, mělo by vést pod hladinou Otavy,“ nastínila místostarostka Písku Petra Trambová. Jak doplnila, veškeré úpravy kolem písecké ČOV se vlivem doprovodných investic nákladově vyšplhají až k půl miliardě korun.

Autor:
zpět na článek