Odbahní dva Vrbenské rybníky, kvůli hnízdícím ptákům musí pracovat v zimě

  14:50
Návštěvníci oblíbené chráněné lokality nedaleko sídliště Vltava v Českých Budějovicích už si možná všimli vypuštěných rybníků Domin a Bažina. Čeká je vyčištění a úpravy za 110 milionů. Bahno využijí zemědělci jako hnojivo.

Vrbenské rybníky z ptačí perspektivy (rok 2007) | foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

Akce, která nemá v jižních Čechách obdoby, čeká dvě nádrže v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky. Odbahňování, úprava hrází, výpustí a ptačích ostrůvků čeká rybníky Domin a sousední Bažinu, které leží při naučné stezce.

„Projekt financujeme z operačního programu Evropské unie. Dokončujeme výběrové řízení, do kterého se přihlásilo šest uchazečů. Jakmile podepíšeme smlouvu, můžeme začít,“ uvádí vedoucí odboru životního prostředí Jihočeského kraje Zdeněk Klimeš.

Oba rybníky jsou od září vypuštěné, bagry do nich mají vjet koncem října. Kvůli ptačí rezervaci mohou ale práce pokračovat jen v zimním období, přesně od října do února. Před hnízděním na jaře budou Domin i Bažina opět napuštěné. Předpoklad je, že práce skončí v roce 2021. Z rybníků se má vyvézt asi 47 tisíc metrů krychlových usazenin.

Další práce představují opětné vybudování 24 ostrůvků, kde hnízdí ptáci, z toho tří na menší Bažině. Nakonec přijde na řadu finální obnova celé lokality.

Bahno vytažené zprvu na okraje rybníků bude po částečném odtoku vody vybraná firma odvážet k severnímu okraji rezervace, na vybrané místo na katastru Bavorovic. K tomuto účelu tudy dočasně povede panelová cesta.

Po konečném usazení materiálu a atestech, zda neobsahuje toxické látky, ho rozvezou na zemědělské pozemky podle zájmu jejich vlastníků. Rybniční bahno obsahující biologické živiny bylo podle odborníků vždycky žádaným hnojivem.

Projekt sleduje také odbor životního prostředí radnice a hlavně českobudějovická pobočka Agentury ochrany přírody a krajiny. Podle jejího šéfa Jiřího Bureše je rezervace Vrbenské rybníky v Česku unikátem. Hlavně tím, že leží v příměstské části a mohou ji snadno navštěvovat celé rodiny.

Hnízdiště zde mají stovky vodních ptáků, mezi nimi i vzácné druhy. Dále jsou tam cenné chráněné rostliny, například orchideje a houby.

„Návštěvníci sem chodí venčit psy. Ptákům to nevadí, na lidi si zvykli. Můžete jít pár metrů od jejich hnízd. Mimo jiné tu hnízdí racek chechtavý, který se už v kraji na jiném místě nevyskytuje,“ poznamenává Bureš.

Vrbenské rybníky mají status Evropsky významné oblasti

Připomíná, že oba rybníky dlouho trápí narůstající usazeniny, a tak z nich mizí voda a zarůstají. Odbahnění je nezbytné pro jejich záchranu. „Je úžasné, že máme takovou přírodu kousek od domu. Můžeme po hrázích běhat nebo jezdit na kole,“ těší Moniku Kroupovou, která se před sedmi lety přestěhovala do Čtyř Dvorů s manželem a dětmi z Prahy.

Vrbenské rybníky mají od roku 2013 status Evropsky významné oblasti. Spadají pod Naturu 2000 a chráněnou ptačí oblast. Přírodní rezervací jsou od roku 1990. Soustavu tvoří čtyři rybníky, největším je Černiš se 47 hektary vodní plochy.

Původně je zásobovala uměle vytvořená Zlatá stoka, která k nim přiváděla vodu z Vltavy až od Stecherova mlýna na opačném konci města. Zanikla v 50. letech minulého století. Pozemky rezervace o rozloze 80 hektarů patří městu, správu a ochranu zajišťuje kraj.

V poslední době na ní hejtmanství plánuje rozšíření naučné stezky a také jejího vybavení. V záměru jsou stavby nových tůněk a mokřadů. Součástí se stane takzvaná lesostep s pastvinami pro koně kolem stacionáře pro terapii handicapovaných dětí z Arpidy.

Kraj už zpracovává studii a chce budoucí projekt přihlásit k žádosti o dotaci. Podle Zdeňka Klimeše z krajského úřadu je důležité, že tato rezervace spadá pod chráněné evropské lokality a má tak šanci na skoro stoprocentní financování projektů Evropskou unií. V opačném případě by se podle něj na tak náročné akce těžko sháněly peníze.

Vrbenské rybníky se rozkládají na severním okraji Českých Budějovic.

Vrbenské rybníky se rozkládají na severním okraji Českých Budějovic.