V českobudějovické nemocnici poprvé operovali srdce s pomocí robota

  13:14
Lékaři z oddělení kardiochirurgie, hrudní chirurgie a cévní chirurgie provedli první roboticky asistovanou operaci srdce v českobudějovické nemocnici. Tímto způsobem se dají operovat i srdeční chlopně, nepravidelnost srdečního tepu nebo některé vrozené srdeční vady.

Pacient podstoupil koronární bypass za pomoci robotického systému Da Vinci X. | foto: Nemocnice České Budějovice

„Jednalo se pacienta s ischemickou chorobou srdeční, který podstoupil chirurgickou revaskularizaci myokardu, takzvaný koronární bypass, za pomoci robotického systému Da Vinci X,“ upřesnil zástupce primáře hrudní chirurgie Vojtěch Kurfirst.

Princip operace spočívá v tom, že se pomocí třech vpichů na levé straně hrudníku zavedou nástroje, které jsou připojené k ramenům robotického systému. Chirurg sedící za řídicí konzolí a ovládající ramena robota odebere vnitřní prsní tepnu. Ta je umístěná na vnitřní straně hrudníku a lékaři ji používají jako nejčastější cévní štěp k provedení koronárního bypassu.

„Po dokončení odběru vnitřní prsní tepny se bypass našije na cílovou věnčitou tepnu na bijícím srdci z malého řezu pod levým prsem. Tuto fázi už provádí chirurg ručně. U první operace byl s námi i James Chek z Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde tento typ operace několik let provádějí,“ doplnil Kurfirst.

Celá operace netrvá déle než u klasického přístupu, u něhož se musí rozříznout celá hrudní kost. Díky menším ranám a plné stabilitě hrudního koše mohou pacienti dříve rehabilitovat a dříve opouštějí nemocnici.

„Je zde také menší riziko rozvoje komplikací spojených s hojením operačním ran, které se vyskytují hlavně u pacientů s nadváhou a cukrovkou,“ dodala Júlia Csanady, která u zákroku asistovala.

Robotickým systémem se dají operovat i srdeční chlopně, nepravidelnost srdečního tepu nebo některé vrozené srdeční vady.

„Programem robotické kardiochirurgie navazujeme na program robotické hrudní chirurgie, kdy jsme od listopadu 2023 do těchto dnů úspěšně odoperovali 26 pacientů s převážně plicní onkologickou diagnózou. V tuto chvíli jsme třetím pracovištěm kardiochirurgie v České republiky, z celkového počtu třinácti, které robotickou kardiochirurgii aktivně provádí,“ poznamenal primář kardiochirurgického oddělení Aleš Mokráček, jenž u první roboticky asistované operace srdce v budějovické nemocnici také asistoval.

Robotický systém da Vinci Xi při práci ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (2. září 2023):

2. září 2023

Autor: