Aplikace turisty učí, jak se chovat v přírodě. Ukáže i vzácné rostliny a zvířata

  16:32
Pomáhat regulovat pohyb lidí v rušných turistických lokalitách a zároveň je učit plánovat výlety tak, aby neničili vzácnou přírodu. To je cílem nově vytvořené mobilní aplikace EPU. Uživatelům představuje i vzácné nebo ohrožené rostliny a živočichy, kteří se na trasách vyskytují.

Aplikaci na Šumavě vyzkoušely děti ze čtvrté třídy ZŠ Vacov, které vyrazily na školní výlet z Javorníka. | foto: Pavel Pechoušek

„Chceme uživatelům zajímavou formou přiblížit okolní přírodu a vzbudit v nich aktivní zájem o její ochranu. Mohou také vkládat své vlastní tipy na výlety, na jejichž základě budeme vytvářet nové trasy,“ uvedl Ladislav Cirhan ze společnosti Gatyer, která aplikaci vyvinula.

Vznikala ve spolupráci s institucemi zaměřenými na ochranu přírody včetně Správy Národního parku Šumava. Díky tomu představuje i vzácné nebo ohrožené rostliny a živočichy, kteří se na trasách vyskytují.

„Na Šumavě vznikly v minulém roce dvě studie zabývající se usměrněním cestovního ruchu a právě tato aplikace naplňuje jeden z cílů vyplývající z obou studií — odkrýt atraktivity i méně navštěvovaných částí Šumavy a jejího předhůří,“ sdělil ředitel správy parku Pavel Hubený.

Při vstupu do chráněného území EPU upozorňuje na pravidla chování a případná omezení. Turisté se dozvědí, proč je důležité tato omezení dodržovat, což podle vývojářů nemusí vždy chápat.

„Budeme také pořádat různé exkurze, dobrovolnické akce a úklidy přírody. Navazujeme spolupráci s ochranářskými skupinami, které se aktivně starají o přírodu, a chtěli bychom naše uživatele dostat i na jejich tradiční dobrovolnické akce,“ předeslal Cirhan.

Výlety jsou plánovány do míst, kde potenciálně vyšší návštěvnost nemá negativní vliv na okolní prostředí, jako je tomu v mnoha lokalitách přírodních rezervací.

„Naše krajina vyniká mimořádnou pestrostí. Je proto důležité, abychom ji co nejvíce chránili a podporovali její biodiverzitu,“ pochválil projekt ministr životního prostředí Petr Hladík.

Autor: