V kostele se našly ostatky důvěrníka Přemysla Otakara II., potvrdil výzkum

  15:38
Jindřich Librarius byl zpovědníkem a rádcem Přemysla Otakara II. a tak významnou osobností své doby, že je v zápise o jeho úmrtí nazýván blahoslaveným. Právě jeho ostatky, které se v pátek vrátily zpět do pohřební niky, objevili v roce 2020 archeologové v zazděném výklenku kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích.

Dva obratle, pánevní kost, část stehenní kosti, spodní čelisti a horní část lebky. Těchto šest ostatků je umístěno v dřevěném relikviáři, který se ode dneška nachází v gotické nice v klášterním kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích.

Kosterní pozůstatky patří prvnímu převorovi českobudějovického dominikánského kláštera, kterým byl Jindřich Librarius. Byl zároveň zpovědníkem a rádcem Přemysla Otakara II. a tak významnou osobností své doby, že v zápise o jeho úmrtí je nazýván blahoslaveným. Právě jeho ostatky objevili v roce 2020 archeologové v zazděném výklenku původní gotické niky v kostele Obětování Panny Marie.

Výzkum ale začal už v roce 2018. Ač se zprvu zdálo, že archeologové neuspěli, nakonec se jim podařilo po dalších průzkumech ostatky skutečně nalézt. V den, kdy si České Budějovice připomínali 758. výročí založení města, tak jeho kosti mohli slavnostně navrátili zpět do nově opravené pohřební niky. A to za přítomnosti Kardinála Dominika Duky.

Podle tradice je totiž s osobou Jindřicha Libraria spojené založení dominikánského kláštera, ale také samotného města. I proto se radní rozhodli při této příležitosti přejmenovali část Zátkova nábřeží na Nábřeží Jindřicha Libraria. „V osobě Jindřicha Libraria má naše město významného svědka svého založení. Proto vnímám jako symbolické uložení jeho ostatků právě 10. března,“ zmínila primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová.

Výzkum trval několik let

V první etapě odborníci zachytili ve sledovaném prostoru ve zdivu kostela pomocí přístrojů rozsáhlou dutinu. Na řadu tedy přišla speciální minisonda s kamerou. Ta zjistila, že se jedná o gotickou niku zakončenou hrotitým obloukem. Nika obsahovala dřevěnou schránku a řadu dalších artefaktů, včetně nápisů v podobě jmen osob, které se v 19. století podílely na uzavření niky.

„Vzhledem k tomu, že veškeré předměty byly zabalené do papíru a nebylo tedy možné je určit, rozhodl majitel objektu Českobudějovické biskupství a Děkanství u sv. Mikuláše, že se prostor otevře,“ přiblížila archeoložka Zuzana Thomová z Jihočeské muzea v Českých Budějovicích.

Nejzajímavější byl nález malé dřevěné schránky, na jejímž víku bylo v překladu napsané „Kosti Jindřicha Libraria, otevři a podívej se dovnitř na obsah, o kterém se zde píše“. Obsah schránky tedy vědci podrobili antropologickému posouzení. Většina kostí byla ale datována až do raného novověku, tedy do 16. až 17. století. Tím se jednoznačně vyvrátila domněnka, že jde o kosti zpovědníka. Ten totiž zemřel v roce 1281.

Přesto se ale nehodlali vzdát. V létě roku 2020 kompletně vybourali novověkou zazdívku gotické niky. „Pod oltářní menzou jsme pak objevili ještě jednu zazděnou dutinu, která měřila přibližně půl metru. V dutině bylo uloženo větší množství ostatků minimálně tří dospělých jedinců, mužů. Pouze jeden z nich odpovídal věku 64 let. Další indícií pro nás bylo také datum úmrtí, v druhé polovině 13. století. V historickém kontextu můžeme tedy předpokládat, že se skutečně jedná o minimálně druhotné uložení prvního převora Jindřicha,“ potvrdila včera Thomová.

Předpokládá se, že ostatky významného jedince byly přeneseny z jiného místa, například z krypty a uloženy pod oltářní mensu, přičemž byl soubor nejspíše kontaminován i jinými lidskými pozůstatky.