Oprava lávky omezí provoz na hrázi Jordánu v Táboře, ve hře je i zbourání

  8:58
V Táboře řeší rekonstrukci téměř 100 let staré lávky pro pěší na hrázi nádrže v centru. Oprava by vyšla na 80 milionů korun. Jednou z variant, jak naložit s chodníkem postaveným na sloupech, je jeho zbourání.

Lávku pro pěší na pravé straně vozovky drží sloupy zapuštěné do hráze nádrže Jordán. | foto: David Peltán

Sotva si řidiči v Táboře oddychli, že provoz na hrázi nádrže Jordán nekomplikuje stavba teplovodu, na radnici se mluví o dalším omezení. Důvodem uzavírky má být delší dobu odkládaná oprava lávky pro pěší na pravé straně hráze směrem od historického centra.

Rekonstrukce by důležitou silnici uzavřela pro osobní auta přibližně na půl roku. Omezení by se ale netýkalo vozidel integrovaného záchranného systému a MHD. Průchozí by zůstal rovněž chodník na protější straně směrem k sádkám.

Zda se s opravou skutečně začne a kdy přesně, bude záležet na rozhodnutí nového vedení města, které vzejde z blížících se komunálních voleb. Pokud vše půjde bez komplikací, mohlo by to být již příští rok.

Variant, jak se vypořádat s opotřebenou lávkou, je ale více. Vedení města může dál pokračovat v provizorních opravách, což ale není příliš ekonomické. Druhou možností je již zmíněná oprava. Mnohem levnějším řešením by pak mohlo být její úplné zrušení.

Podle současného starosty města Štěpána Pavlíka by takový krok obyvatelé ani on sám neuvítali. I z hlediska historie by podle něj byla škoda o téměř sto let starou lávku přijít.

„Je využívaná a široká. Lidem by určitě chyběla. Než se ale vedení města pustí do tak nákladné akce, musí si promyslet všechny možnosti. Chodník se dá nahradit přírodní stezkou vedoucí dole po hrázi. Sešlo by se tedy dolů po schodišti a na konci zase vystoupalo nahoru. To by ale moc komfortní nebylo,“ uvažuje Pavlík.

S tím souhlasí i 25letá Adéla, která žije v Táboře. „Doufám, že lávku město opraví. Vím, že by se dalo jít dolem, ale od doby, co mám dceru, jsem ráda, když je cesta co nejvíce bezbariérová. Abych nemusela pracně přenášet kočár po schodech. Pokud by ale odborníci stezku naplánovali bez schodů, bez lávky bych se obešla,“ hodnotí mladá maminka.

Starosta zároveň potvrzuje, že by šlo o mnohonásobně levnější řešení, než je samotná oprava. Ta by podle předběžných odhadů mohla vyjít přibližně na 80 milionů korun.

Konzultují to s památkáři

Při stavbě lávky byly navíc zřejmě použity nevhodné materiály a podpěrné sloupy, kterých je 43, se postupně sesouvají do podloží. Při posledním měření klesly o osm centimetrů za rok. Už v roce 2020 chtělo město lávku celou opravit. Zakázku vysoutěžila firma Daich. Když chtěli pracovníci sloupy očistit, začaly se rozpadat.

„Beton podpěrných sloupů odpadal až na výztuž, která koroduje. Některé svislé pruty úplně chyběly,“ popsal situaci tehdejší vedoucí odboru investic Karel Hotový. Statik dal okamžitě pokyn k zastavení prací a nejvíce obnažené a poškozené sloupy se zafixovaly.

Kloknerův ústav při ČVUT, jenž funguje jako zkušební ústav hmot a stavebních konstrukcí, následně vypracoval pro město posudek. Do budoucna doporučil výměnu všech sloupů a navrhl varianty opravy.

„Situaci konzultujeme i s památkáři. Pohled z vody je hodně exponovaný, takže památkáři souhlasí jedině s podobnými sloupy, jako jsou na místě nyní,“ popsal starosta.

Začít se stavbou již příští rok by bylo pro město výhodné, protože v tu dobu chce Správa a údržba silnic opravit svůj krátký most na konci hráze směrem k Píseckému rozcestí.

„Už dva roky nás žádají o možnost opravy. Bylo by výhodné udělat obě akce společně. Správa a údržba silnic nám vyhověla a čekala, když jsme potřebovali hráz průjezdnou kvůli opravě Budějovické ulice. Nyní jsme jim tedy řekli, že už je brzdit nebudeme. Buď tedy příští rok se stavbou začnou sami, nebo se k nim přidáme,“ doplnil Pavlík.